Torrhosta, slemhosta, rethosta – vad är vad?

Kvinna som har torrhosta

Både torrhosta och slemhosta kan vara väldigt jobbigt, irriterande, störa sömnen och pågå länge men en liten tröst kanske kan vara att det är kroppens sätt att försöka göra oss friska fortare.

Vad är hosta?

Hosta är en skyddsreflex och det är ett symtom, det är alltså inte en sjukdom i sig. Därför har du oftast även andra symtom, utöver hostan, när den kommer. Hosta uppstår när slemhinnan i luftvägarna irriteras. Då skickar nerver i slemhinnorna signaler till hjärnans hostcentrum – som i sin tur signalerar till muskler i mellangärdet och i bukväggen att det är dags att börja hosta.

Hosta kan också komma av att du sätter något i halsen eller andas in något som irriterar luftvägarna.

Varför hostar man?

När vi hostar försöker kroppen att skydda luftvägarna från olika irritationer och sjukdomar. Så hosta kan alltså uppstå av olika orsaker. Men skyddsreflexen drar igång när kroppen behöver göra sig av med sådant som irriterar.

Beroende på vad som orsakar hostan så kan den bete sig på olika sätt. Hosta kan vara torr men den kan också vara slemmig. Hosta rensar luftrören och fyller därför en viktig funktion. Vi hostar för att bli friskare.

Vad orsakar hosta?

Vanligaste orsakerna till att vi hostar är virusinfektioner som förkylning och luftrörskatarr. Andra orsaker är bland annat influensa, astma, bihåleinflammation, halsbränna, lunginflammation och KOL. Men det är bara några exempel, många fler orsaker kan ligga bakom hosta.

Vad är torrhosta?

När det inte kommer upp slem när du hostar är det torrhosta, som är den vanligaste hostan vi drabbas av. Torrhosta är vanlig i början av en förkylningsinfektion och kan ge en kittlande känsla i halsen. Den kan ofta bli extra jobbig på nätterna.

Torrhosta kan hålla på länge efter att andra symtom försvunnit då slemhinnorna fortfarande är känsliga och behöver tid att återhämta sig.

Vad är rethosta?

Rethosta är egentligen samma sak som torrhosta, det är något som retar/irriterar luftvägarna och du hostar utan att det kommer slem.

Vad är slemhosta?

Har du slemhosta så hostar du upp slem för att hjälpa kroppen att göra sig av med det som irriterar slemhinnan, slemmet bildas när luftvägarna irriteras. Slemmet kan vara tjockt och trögt och kan ge ett rosslande ljud när man hostar. Det kan också vara så att torrhosta går över i slemhosta vid en infektion. Slemhosta kommer ofta i slutet av kortvariga infektioner men även vid långvariga infektioner.

Vad lindrar/dämpar hosta?

För att behandla hosta behöver man hitta vad som egentligen ligger bakom den. Beror det på en förkylning så går den ofta över av sig själv men det kan ta tid. Men det finns några saker du kan göra själv för att lindra hostan:

 • Att dricka mycket kan göra slemmet mindre segt och lättare att hosta upp. Vid slemhosta kan det däremot vara bra att undvika mjölkdrycker.
 • Att dricka vatten kan hjälpa till att dämpa rethosta.
 • Att dricka varmt kan också hjälpa att lindra.
 • Det finns receptfria läkemedel som verkar hostdämpande och slemlösande men enligt 1177/Vårdguiden finns inga studier som visar på att de har tydlig effekt. Enligt dem burkar att dricka mycket vara lika effektivt som slemlösande läkemedel.
 • Om du hostar och är täppt i näsan kan det hjälpa att ta nässprej, speciellt innan du går och lägger dig. (Du ska inte använda nässprej mer än tio dagar i sträck.)
 • På natten kan det också hjälpa att höja upp sig i en mer sittande ställning, till exempel genom att lägga några extra kuddar under madrassen.
 • Du kan också undvika att vara i miljöer som kan trigga hostan, undvik till exempel rök.

När ska man söka vård för hosta?

Beror hosta på förkylning så går den som sagt ofta över av sig själv, även om det kan ta tid. Men du ska söka vård om du:

 • Har haft hosta och feber i mer än fyra dygn
 • Har hostat i mer än tre veckor
 • tror att du har kikhosta
 • hostar och det är tungt att andas
 • hostar blod
 • hostar och har ont i bröstkorgen när du andas in djupt

Källor: 1177/Vårdguiden, Kry

LÄS MER:

Läkaren: Så slipper du envis hosta när du lagt dig

Läkare: Därför slutar du inte att hosta

Ny studie: De här symtomen har flest coronapatienter haft

Utvald läsning