Testa dig själv: Lider du av hjärntrötthet?

Ung kvinna ligger och blundar på golvet med kartonger runtomkring sig

Det här testet är framtaget av forskarna Birgitta Johansson och Lars Rönnbäck vid Sahlgrenska universitetssjukhus för att skatta hjärntrötthet, MFS, Mental Fatigue Scale. Det bygger på lång klinisk erfarenheter av personer som söker vård för neurologiska sjukdomar.

–Testet ger en god bild av hur den mentala tröttheten ser ut. Ju fler poäng desto svårare är tröttheten. Om du får över 10 poäng på testet och jobbar heltid är det ett tecken på att du behöver se över din arbets- och livssituation. Då bör du vända dig till vårdcentralen eller företagshälsovården. Man har en gräns för hur mycket man orkar, säger Birgitta Johansson.

Hennes råd är att göra testet en gång i månaden och spara och jämföra resultatet över tid.

– Du kan få en insikt om dina egna signaler. Du kan se vilka symtom som hänger ihop. Blir du tröttare blir du också mer stresskänslig. Vad stämmer bäst in på dina besvär?

Här kan du testa om du är hjärntrött:

Hur har du mått den senaste månaden? Jämför med hur du mådde tidigare innan du blev sjuk eller kände dig trött och stressad:

0=Inga 1=Lätta 2=Medelsvåra 3=Svåra besvär

1. Jag känner mig trött i huvudet eller i kroppen

0 Jag har inte alls känt mig trött.

1 Jag har varit trött flera gånger per dag, men blir klart piggare av att vila.

2 Jag har känt mig trött större delen av dagen och vila hjälper knappt.

3 Jag har känt mig trött all vaken tid och vila hjälper inte alls.

2. Jag har svårt att komma igång med rutiner och nya uppgifter

0 Jag har inga problem att få saker gjorda.

1 Jag skjuter gärna upp saker.

2 Jag får verkligen anstränga mig, till och med att stiga upp ur sängen, tvätta mig och äta.

3 Jag måste ha hjälp med allt.

3. Jag blir snabbt trött i huvudet när hjärnan måste arbeta

0 Jag kan hålla på lika länge som vanligt.

1 Jag blir lättare trött men klarar lika mycket ”hjärnarbete” som vanligt.

2 Jag blir lätt trött och måste ta pauser eller göra något annat oftare.

3 Jag har så lätt för att bli trött att jag inte kan göra någonting eller måste avbryta efter fem minuter.

4. När jag arbetat tills jag helt tappat förmågan att koncentrera mig på det jag gör behöver jag återhämta mig

0 Jag behöver vila mindre än en timme för att fortsätta arbeta.

1 Jag måste vila mer än en timme för att fortsätta arbeta.

2 Jag behöver sova en natt för att kunna fortsätta arbeta.

3 Jag behöver flera dagars vila för att återhämta mig.

5. När jag måste samla tankarna och koncentrera mig på en arbetsuppgift

0 Då har jag lika lätt som vanligt att fokusera.

1 Jag kan ibland tappa bort mig när jag ska fokusera på uppgiften.

2 Jag har så svårt att koncentrera mig så att det besvärar mig.

3 Jag har alltid så svårt att det är nästan omöjligt att göra någonting.

6. Jag glömmer oftare saker än tidigare och behöver minneslappar eller leta efter saker

0 Jag har inga problem med minnet.

1 Jag glömmer saker lite oftare men klarar mig med minneslappar.

2 Jag glömmer ofta viktiga möten eller spisen.

3 Jag kan nästan inte komma ihåg någonting.

7. Jag känner mig trög och långsam i tankearbetet

0 Jag känner mig inte trög alls.

1 Jag kan känna en viss tröghet vid krävande tankearbete några gånger om dagen.

2 Jag känner mig ofta trög och långsam i tanken när jag läser eller samtalar.

3 Jag känner mig alltid väldigt trög och långsam i tanken.

8. Jag har haft svårt att hantera stress och göra många saker samtidigt under tidspress

0 Jag klarar stress lika bra som vanligt.

1 Jag är mer lättstressad, men bara i krävande situationer som jag tidigare klarade av.

2 Jag blir lättare stressad än vanligt.

3 Jag blir snabbt stressad.

9. Jag har ovanligt lätt för att gråta

0 Jag är inte känsligare än förut.

1 Jag är känsligare men bara för det som betyder mycket.

2 Jag är besvärad av min känslighet och kan börja gråta för saker jag egentligen inte bryr mig om.

3 Jag har stora problem med min känslighet. Den stör min dagliga relation även i den nära familjen och gör att jag har svårt att klara mig utanför hemmet.

10. Jag är ovanligt lättretad eller lättirriterad

0 Jag är inte mer lättretad eller irritabel än tidigare.

1 Jag blir lätt irriterad men det går fort över.

2 Jag blir väldigt fort irriterad för bagateller eller saker som andra inte bryr sig om.

3 Jag reagerar med intensiv ilska, eller känsla av raseri och har svårt att behärska mig.

11. Jag är ljuskänslig

0 Jag har ingen ökad känslighet för ljus.

1 Jag kan ibland ha svårt för starkt ljus, solljus, reflexer från snö eller vatten eller starka lampor inomhus.

2 Jag är så känslig för ljus att jag hellre uträttar mina dagliga

aktiviteter i dämpad belysning.

3 Jag är svårt ljuskänslig och klarar mig inte utan solglasögon och neddragna gardiner.

12. Jag är ljudkänslig

0 Jag besväras inte alls.

1 Jag kan ibland ha svårt för starka ljud och kan sänka nivån på teven eller radion. Men blir inte störd i mitt dagliga liv.

2 Jag är klart ljudöverkänslig och måste dämpa starka ljud med öronproppar för att klara mig i vardagen.

3 Jag är svårt ljudkänslig och har problem trots ljuddämpning hemma.

13. Jag sover dåligt

0 Jag sover inte sämre än vanligt.

1 Jag har lite svårt att somna eller sover ytligare, oroligare eller kortare än vanligt.

2 Jag sover minst två timmar mindre än vanligt och vaknar ofta på natten.

3 Jag sover mindre än två till tre timmar per natt.

14. Jag sover mer eller djupare än vanligt

0 Jag sover inte mer än vanligt.

1 Jag sover längre eller tyngre, men inte så mycket som två timmar mer än vanligt.

2 Jag sover minst två timmar längre eller tyngre.

3 Jag sover minst 4 timmar längre eller tyngre än vanligt och behöver dessutom sova dagtid.

Så räknar du ut resultatet

Räkna ihop poängen för samtliga frågor. Ligger du över 10 poäng har du problem med hjärntrötthet och behöver söka hjälp för att få ner stressen.

Av: Margareta Eldh

Foto: Shutterstock/TT

Källa: Göteborgs universitet

Läs mer:

Hjärntrötta Malin: Det känns som om hjärnan kokar

Experten: Hjärntrötthet går inte att vila bort

Hjärntrötthet: Symtomen på att din trötthet är onormal