Här är faktorn som ger dig ett långt och lyckligt liv

livslängd tacksamhet
10 saker som gör oss lyckliga
Slå på ljud

Ett långt liv är något de flesta drömmer om – men ålderdomen kommer också ofta med en rad hälsobesvär och svårigheter. Kroppsliga krämpor, oron över att bli en börda för sina yngre familjemedlemmar och problem med minnet och andra mentala förmågor hör till vanliga motgångar vid hög ålder.

Tacksamhet och hopp

En ny studie från University of Exeter – där man undersökt människor mellan 80 och 99 år boende i Osaka, Japan – visar att det finns en särskild egenskap som tycks hänga ihop med ett långt och lyckligt liv. Det handlar om förmågan att känna tacksamhet och framtidshopp.

Många av japanerna i 80-90-årsåldern hade gemensamt att de var tacksamma för allt positivt de hade i livet och levde med inställningen att "allt kommer lösa sig", vilket hjälpte dem att hålla hoppet vid liv även i svåra stunder.


Uppskatta personer i ditt liv

Framför allt verkade studiedeltagarna värdesätta personerna de hade i sitt liv. Många pratade om hur de inte hade blivit de de är i dag om de inte haft vissa människor omkring sig. Det handlade bland annat om en älskad livspartner, en stöttande förälder eller bara att ha förstående svärföräldrar.

"Många upplever förluster i livet. Men i ålderdomen finns också möjlighet att reflektera mer kring livet och öka insikten kring samhörigheten med andra. Om man regelbundet tänker på andra människors medverkan och roll i ens liv blir man påmind om hur mycket andra har hjälpt en – i stor och smått", skriver forskaren Iza Kavedija.

Foto: TT

Utvald läsning