Studie: Så länge skyddar dina antikroppar mot coronaviruset

En hand som håller i ett coronavirustest

Videon kunde inte hittas

Uppdaterad februari 2021.

Vi blir med största sannolikhet immuna mot coronaviruset efter en covid-19-infektion. Alla verkar dock inte bilda antikroppar, istället kan vissa ha en så kallad T-cellsimmunitet. Det anses inte heller säkert att de som bara får milda symtom på covid-19 utvecklar antikroppar över huvudtaget.

Men de som bildar antikroppar tycks få ett bra skydd mot viruset. Problemet är att man inte vet om antikropparna ger ett fullständigt skydd mot nya infektioner – och hur länge skyddet i så fall varar. Enligt vissa tidigare studier försvinner antikropparna snabbt.

Så länge är man immun mot corona – nya studier

En ny svensk studie vid Danderyds sjukhus och Karolinska institutet, som blev klar i februari 2021, visar att de allra flesta får en immunitet mot covid-19 som håller i sig i åtminstone nio månader. Mindre än en procent av de som deltog i studien fick en återinfektion av coronaviruset.

Därför anser forskarna nu att den som tillfrisknat från en covid-infektion ska ställa sig sist i vaccinationskön och låta personer som ännu inte insjuknat få vaccinera sig först.

Olika studier – olika resultat

En ny engelsk studie, som gjort under ledning av forskarteamet Public Health England och blev klar i januari 2021, visade däremot att den som varit sjuk i covid-19 och fått antikroppar har ett skydd i cirka fem månader. Studien visade även att risken för att återinsjukna när man en gång varit smittad är 83 procent lägre än om man aldrig varit sjuk i covid-19.

Studien visade även att personer som är immuna mot corona ändå kan bära viruspartiklar i hals och näsa, och därmed smitta andra. Så att du är immun skyddar inte nödvändigtvis de omkring dig.

Immuniteten avtar inte med skyddande antikroppar

En studie gjord på Island visade att den som får antikroppar kan vara immun i åtminstone fyra månader. Amerikanska forskare undersökte drygt 30000 personer på Island. Man tittade efter antikroppar hos tre grupper: En grupp hade, så vitt man visste, inte smittats av coronaviruset. Andra hade haft covid-19 men blivit friska. Den tredje gruppen hade exponerats för viruset men inte blivit infekterade.

Man följde upp de personer som hade tillfrisknat från covid-19. Av dem hade 91 procent bildat antikroppar. Deras immunitet höll i sig under de fyra månader man följde upp dem. Försvaret mot viruset verkade inte heller klinga av under den tiden. Tidigare har man menat att immuniteten troligen avtar efter en tid. Omkring 9 procent av dem som testat positivt för coronaviruset hade dock inte utvecklat några antikroppar alls.

De här grupperna får fler antikroppar

Man såg också att äldre och de som varit intagna på sjukhus för covid-19 hade fler antikroppar mot viruset. Det stärker teorin om att de med svårare infektioner får starkare immunitet. Kvinnor hade färre antikroppar än män, vilket kan bero på att män anses bli sjukare i covid-19 än kvinnor. Kvinnor skulle därmed inte behöva lika många antikroppar som män.

Studien, som gjorts av forskare på bland annat Harvard, beskrivs som den mest omfattande forskning som hittills gjorts på hur immunförsvaret svarar på coronaviruset.

Foto: TT

Läs mer:

Bästa tiden att ta coronatest – för att få säkrast resultat

Ny studie: Dubbelt så många kan vara immuna – trots negativa antikroppstester

Agnes Wold: Så ska du bete dig om du har antikroppar mot corona

Utvald läsning