Stressexperten: Därför är det så viktigt att ta pauser

Många svenskar är stressade på arbetsplatsen. Stressexperten menar att det är viktigt att ta pauser.

Hela sex av tio tjänstemän i privat sektor uppger att de känner sig stressade av jobbet. Det visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av fackförbundet Unionen. Bland dem som uppger sig vara stressade är det lika stor andel som upplever att stressen på jobbet har ökat det senaste året.

De flesta blir stressade av en för hög arbetsbelastning (66 procent), men även otydlighet i vilket ansvar, mandat och vilka befogenheter man har väcker stresskänslor (42 procent). Andra faktorer som stressar tjänstemän är otydligt ledarskap (40 procent) och en slimmad organisation (35 procent).

– Arbetsgivare kan göra mycket för att minska de anställdas stress. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Hellberg, förste vice ordförande på Unionen.

Vikten av att ta pauser

En av fyra av de tillfrågade uppger att de inte hinner återhämta sig från stressiga perioder, något som är av yttersta vikt för att klara av stress på lång sikt.

– Stress i sig är inte något farligt eller ens problematiskt. Stress är kroppens sätt att kraftsamla inför upplevelsen av ett yttre hot eller en påfrestning, så utan den funktionen skulle vi vara ganska utlämnade som människor i många situationer, säger Mirjam Olsson, stressexpert på Unionen och fortsätter:

– Problem med stress uppstår när stresspåslagen under en längre tid kommer för tätt eller när man inte har möjlighet att varva ner och återhämta sig. Möjligheten att få återhämtning är helt avgörande för att vi ska hålla oss friska i längden.

Att återhämta sig handlar om allt från att ta korta pauser och en riktig lunchrast under arbetsdagen till att kunna koppla bort från arbetet under fritiden och semestern.

Mirjam Olsson tipsar om att prata med chefen och be om tydlighet i arbetet. Ifall chefen inte är lyhörd kan man prata med ett arbetsmiljöombud, eftersom arbetsgivaren har ett ansvar när det kommer till såväl den fysiska som den psykiska arbetsmiljön.

– Som enskild person har du rätt till en god arbetsmiljö som du inte riskerar bli sjuk av, säger Mirjam Olsson och understryker att stress som har med arbetsmiljön att göra inte är individens fel.

– Det är inte du som är för lättstressad eller för känslig. Det är ett arbetsmiljöproblem och ska lösas på arbetsplatsen, men sedan är det självklart att man, om man börjar upptäcka symtom i kroppen, ska gå till en läkare.

Fotnot: 2791 privatanställda tjänstemän svarade på undersökningen som genomfördes under februari och mars 2018.

Källa: Unionen Foto: IBL/Shutterstock

Läs mer:

15 tidiga tecken på utbrändhet eller depression

15 saker du önskar att andra förstod när du drabbats av utmattning

Karin Adelsköld efter utbrändheten: ”Vet inte om jag kommer bli helt frisk”

Utvald läsning