Så påverkas du av sorg – och 4 sätt som hjälper dig ur den

Dämpa din oro och ångest - 3 steg
Slå på ljud

Sorg är en naturlig del av livet. När du förlorar någon du älskar känns förlusten i kropp och själ. Och det kan ta tid. Att sörja i ett år är inte ovanligt – kanske längre om förlusten varit speciellt svår.

Sorgen kan vara så svår att du känner dig sjuk. Här är några symtom som den som sörjer kan drabbas av och vad du själv kan göra för att komma ur den.

Så här svarar Lilian Pohl- kamp, leg psykoterapeut som är specialiserad på sorg

När ska man söka hjälp?

– Om man är så uppfylld av saknaden och sorgen att man inte kan göra de saker man vill i sitt liv kan man behöva hjälp för att komma vidare och skapa en ny och annan mening i livet, säger Lilian Pohlkamp.

Psykiska tecken på sorg

Ilska och irritation
Ångest
Nedstämdhet
Skuldkänslor
Passivitet
Overklighetskänslor
Sömnproblem
Minnesstörningar

Fysiska tecken på sorg

Trötthet och orkeslöshet
Ökad eller nedsatt matlust
Infektionskänslighet
Influensakänsla
Smärta över bröstet

Beteenden kopplade till sorg

Isolera sig
Plötsliga gråtattacker
Initiativlöshet
Dricker mer alkohol

Tankar kopplade till sorg

Inre tomhet
Flykttankar
Självmordstankar
Ensamhetskänsla

Så går du vidare ur sorgen

Här är sorgterapeutens råd till dig som passerat den akuta sorgfasen – och vill gå vidare.

1. Var snäll och accepterande mot dig själv, sorg är en naturlig del av livet.

2. Ge dig själv en sorgestund varje dag då du tillåter dig att känna, men avgränsa den så att den inte tar över.

3. Fatta inga stora beslut med långsiktiga konsekvenser under det första året efter din förlust. Fundera mer på djupet på vad det är du vill.

4. Omvärdera livet. Vad vill du satsa på? Förluster gör att man får en tankeställare och inser att livet är ändligt – det ett bra tillfälle att ompröva vad som är viktigt i livet.

Läs också:

Det här är toxisk positivitet – och därför ska du undvika det

Utvald läsning