Så mycket yngre blir din hjärna när du tränar

Det finns många fördelar med att träna på morgonen.

Motionerar man måttligt eller intensivt minskar risken att drabbas av dåligt minne som äldre, enligt en studie från University of Miami, i USA.

Närmare 900 personer över 65 år fick uppge sina motionsvanor. Under de tolv kommande åren fick de testa sin minnes- och tankefömåga regelbundet.

Läs också: Ny metod visar om du är yngre eller äldre än siffran i passet

Och de som tränade måttligt eller intensivt, som jogging, aerobics och gymnastik, bibehöll sina kognitiva färdigheter i långt högre grad än de som uppgett att de tränade lite eller inget alls.

Källa: American Academy of Neurology

1harmyter

Utvald läsning