Positiva siffrorna: Vårdtiden för coronapatienter har halverats

07 dec, 2020 
AvHanna Carlsson
Enligt siffror från Follkhälosmyndigheten har antalet dagar en coronapatient spenderat på intensivvården halverats sedan våren. Och anledningen kan grunda sig i en ökad kunskap om proppförebyggande mediciner.
Annons

Vi har läst nyheter om skärpta restriktioner och att vi ska förbereda oss på en jul utan släkt och vänner. Men mitt i allt tråkigt kommer nu lite nyheter i positiv anda. Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar nämligen att antalet dagar en coronasjuk måste vårdas på intensiven (IVA) nästan har halverats sedan mars i år.

Förebyggande behandlingar av coronasjuka

Karin Frisell är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon säger till Sveriges Radio att man har märkt av stora skillnader i hur länge patienterna måste intensivvårdas.

– Ganska många som legat i respirator har blivit av med den efter några dagar, säger Karin Frisell.

Hon tror att anledningen till att vårdtiderna kortats ner beror på att man inom vården har blivit bättre på att behandla med proppförebyggande mediciner. Att många patienter även hunnit få en hög dos kortison innan de hamnar på intensiven kan också vara en bidragande orsak.

Annons

– De blir inte så superinflammatoriska som de blev i våras. Även om det kommer två patienter varje dag, så blir vi av med en eller två om dagen, och det är hoppfullt, säger Karin Frisell.

Allt färre patienter behöver respirator

Även i Göteborg har man märkt en snabbare omsättning av patienter. Magnus Gisslén är professor och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han säger att allt fler patienter med stort behov av syre kan klara sig med enbart syrgasbehandling i näsan.

– Vi lägger färre i respirator, vi vårdar i större utsträckning patienter som har ett stort syrgasbehov i högflödesgrimma. Och respiratorbehandlingen i sig är förenad med risker och förlänger vårdtiden, även om den är livräddande när den väl behövs, säger Magnus Gisslén till Sveriges Radio.

Han menar att de kortare vårdtiderna kan bero på bättre medicinering och att vården har lärt sig vilka som kan klara sig utan respirator. Han lyfter även det faktum att fler patienter nu snabbare söker vård.

Annons

– Vi har noterat att många patienter som söker sjukvård och läggs på sjukhus nu kommer lite tidigare, innan de blivit så sjuka. Och i många fall kan man förbättras snabbare och kan gå hem snabbare. Sen ska man komma ihåg att man uppmanades av sjukvården att vänta vilket var lite olyckligt.

Källa: Sveriges Radio Foto: TT

Läs mer:

Här är nya corona-restriktionerna inför jul – FHM skärper tonen!

Stefan Löfven: 3 nya besked kring coronavaccinerna

Vad är långtidscovid – och vilka symtom får man?

Annons