Din extrema trötthet kan vara den obotliga sjukdomen PAH

Trött kvinna med PAH i mörkt rum.
5 bra vanor för hjärtat
1:27

Efter reklamen: 5 bra vanor för hjärtat

(1:27)

Slå på ljud

Vad är pulmonell arteriell hypertension, PAH?

Pulmonell arteriell hypertension innebär att lungornas blodkärl blir stela och trånga, vilket i sin tur gör att blodtrycket går upp runt lungorna. För att pumpa runt lika mycket blod i de trängre kärlen måste även hjärtat pumpa hårdare, och på sikt kan det skada hjärtat.

Symtom vid PAH:

Vanliga symtom hos den som drabbats av pulmonell arteriell hypertension är dessa:

  • Trötthet
  • Andfåddhet
  • Försämrad kondition
  • Bröstsmärta
  • Svimningskänsla
  • Svullna ben och anklar

Av de som får PAH är det bara 60 procent som lever längre än fem år efter diagnosen, i Sverige har cirka 500 personer fått diagnosen PAH. Sjukdomen drabbar både kvinnor och män, men fler kvinnor över 65 år. PAH går inte att bota, men det finns sjukdomsspecifik behandling som både mildrar symtomen och som kan förlänga den drabbades liv.

Behandling av PAH

Ofta sätter man in blodtryckssänkande mediciner. Ibland flera gånger den vanliga maxdosen.

Det kan också bli aktuellt med lungtransplantation i svårare fall. Ibland ges även blodförtunnande medel för att minska risken för blodpropp. Vätskedrivande läkemedel kan behövas för att minska vätskeansamlingen i kroppen, som kan bli en följd av att hjärtat inte orkar pumpa runt blodet lika effektivt.

Varför får man PAH?

Det är ännu oklart varför vissa drabbas av PAH. Ibland kan man få det som en följd av en annan sjukdom, exempelvis den reumatiska sjukdomen systemisk skleros. Även HIV och medfött hjärtfel kan leda till PAH, så kallat sekundär PAH i de fallen.

Även vissa läkemedel och droger kan orsaka sjukdomen.

Lite mindre än tio procent av de som drabbas har så kallad idiopatisk PAH, vilket innebär att man inte kan hitta någon bakomliggande orsak. Det finns också en ärftlig form av sjukdomen.

Källa: 1177 Vårdguiden, PAH Sverige Foto: TT

Utvald läsning