Har du den här ögonfärgen löper du större risk att bli alkoholist

Ljusögda personer löper större risk att bli alkoholister, visar en studie från University of Vermont.

I studien undersöktes 1 263 amerikaner med europeiskt ursprung – varav 992 personer av dem var diagnostiserade med alkoholberoende. Forskarna fann att antalet alkoholberoende var hela 54 procent högre bland dem som hade ljus ögonfärg, bland annat blå, grön, grå och ljusbrun, jämfört med dem som hade mörkbruna ögon.

Läs också: 9 vanliga tecken på alkoholmissbruk

Mest utmärkande bland dessa var de blåögda och siffran var 80 procent högre än de med annan ögonfärg.

Kopplingen mellan ögonfärg och risken att bli alkoholist stärktes dessutom av resultatet forskarna fick genom de genetiska analyser som genomfördes. Däremot kom studien inte fram till anledningen till att ljusögda i allmänhet – och blåögda i synnerhet – löpte större risk att bli alkoholister.

 Källa: Live science, Illustrerad vetenskap Foto: IBL

 

Européer har större sug efter fett och alkohol

Läs också: Européer har större sug efter fett och alkohol

 

 

Utvald läsning