FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Nytt samband mellan fetma och tarmbakterier funnet

28 feb, 2018 
Tarmfloran och din vikt kan ha ett samband, visar ny forskning.
Att bakteriefloran i tarmen påverkar vår hälsa har kanske varit senaste årets snackis. Och nu har forskare kunnat se en koppling mellan tarmfloran och fetma – något man hoppas kan ge effektivare metoder mot viktproblem i framtiden.
Annons

Tarmbakterier har varit ett aktuellt ämne ett tag nu, och med allt man kan läsa om dem är det lätt att tro att vi har stor kunskap om hur de fungerar och hur de påverkar oss. Så är dock inte fallet.

De flesta av de studier som hittills utförts är gjorda på djur och inte direkt överförbara till människor. Men det man har kunnat se är att ”en bra tarmflora” kan vara en sak för en person och en helt annan för nästa.

Läs också: Därför är din tarmflora nyckeln till hälsa och viktnedgång

Men tarmfloran tycks trots allt ha en stor betydelse för vår hälsa. Den är en länk till ämnesomsättningen och kan kopplas till både fetma och hjärt-kärlsjukdomar, samt diabetes typ 2.

Glutamat kopplat till fetma

Nu har en ny studie vid Lunds Universitet undersökt om det finns något samband mellan fetma och sammansättningen av bakterier i tarmen.

Detta gjorde man genom att leta efter metaboliter i blod och avföring hos 674 personer som medverkar i Malmö Familjestudie. Metaboliter är produkter som bildas av ämnesomsättningen.

Annons

Läs också: Depression och ångest kan botas – av rätt mat

Forskarna hittade då 19 metaboliter som kunde kopplas till vikten, och av dessa var det glutamat och så kallad BCAA (grenkedjiga- och aromatiska aminosyror) som hade de starkaste kopplingarna till fetma. Man kunde också se att dessa 19 metaboliter hade koppling till fyra olika tarmbakterier.

– Den största bidragande orsaken till skillnader i BMI, var skillnader i nivån av glutamat och BCAA vilket tyder på att metaboliterna och tarmbakterierna samspelar, snarare än att de är oberoende av varandra, säger Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet, till Forskning.se.

Vad är en normal tarmflora?

Även i tidigare studier har just glutamat och BCAA setts ha samband med fetma och hjärtkärlsjukdom.

Läs också: 3 härliga recept – som boostar tarmfloran

– Det betyder att framtida studier bör fokusera mera på hur tarmbakteriernas sammansättning kan modifieras för att minska risken för fetma och associerade metabola sjukdomar och hjärtkärlsjukdomar, säger Marju Orho-Melander. Och för att komma dit behöver vi först och främst förstå hur en hälsosam, normal tarmflora ser ut, och vilka faktorer som påverkar bakteriesammansättningen. För att göra detta behöver vi stora populationsstudier som Malmö Familjestudie, och interventionsstudier.

Källa. Forskning.nu, Genteknik.nu  Foto: IBL

Annons