Ny studie: Mobilberoende kan kopplas till relationsfobi

I dag är det nästan omöjligt att leva utan våra mobiler. Genom dem får vi kontakt med våra nära och kära och vi har allt från bilder, kalender, klocka, kontakter och våra sociala medier sparade i våra lurar.

Att gå från att skrolla genom mobiltelefonen ett par gånger varje dag till att konstant kolla den och utveckla ett beroende blir också allt vanligare, men det är samtidigt fortfarande ett outforskat område. Det finns få studier som undersöker varför man utvecklar ett mobilberoende och vilken personlighetstyp som har lättare att drabbas.

Läs också: Mobilen gör dig stressad – mer än du anar

Nu verkar en ny studie från koreanska Kyungil University ha kommit ett steg närmare ett svar. Enligt den är det framförallt anknytningsmönstret, det vill säga hur vi lär oss relatera till vår närmaste omgivning från födseln och som senare har en tendens att bli det relationsmönster vi följer resten av livet, som avgör om vi har lättare för att utveckla ett mobilberoende eller inte.

– I takt med att användandet av mobiltelefoner har ökat har det också funnits en ökad oro kring överdriven mobilanvändning och beroende. Vi ville undersöka om en otrygg anknytning kunde kopplas samman med mobilberoende. Vi lade särskild stor vikt vid undvikande anknytning, säger Eunyoung Koh of Kyungil University, en av forskarna bakom studien.

Läs också: 10 anledningar att ta en paus från mobilen

Människor som har en undvikande anknytning brukar generellt beskrivas som att de är rädda för att binda sig – att de har relationsfobi. De undviker bland annat att komma för nära andra människor, och har inte heller särskilt stor tillit till andra.

Enligt forskarna bakom studien är det just människor som är undvikande i relationer som ligger i riskzonen för att bli mobilberoende.

Resultatet av studien, som gjordes på 376 koreanska universitetsstudenter, visade att en undvikande anknytning var indirekt kopplad till smartphone-beroende. Människor som i högre grad har en undvikande anknytning tenderar nämligen att ha lägre självkänsla och mer ångest vilket i sin tur är associerat med beroendet, ansåg forskarna.

Forskarna vill utöka studien till att även inkludera andra nationaliteter och kulturer. De vill också se om samma resultat går att hitta i en yngre målgrupp i takt med att allt fler barn börjar att använda mobiltelefoner redan från tidig ålder.

Läs också: Därför kan du inte lägga ifrån dig mobilen

Källa: Psypost Foto: IBL

 

Utvald läsning