Forskning: Det finns 5 alkoholtyper (du kan ha alkoholproblem utan att inse det)

Att sätta en gräns för vem som har ett alkoholproblem är inte lätt och det finns ingen knivskarp linje man måste passera för att man ska behöva dricka mindre. Gränsen för riskkonsumtion för kvinnor är en enhet om dagen, för män två enheter om dagen. För att hålla sig under riskgränsen ska man som kvinna inte heller dricka mer än tre enheter på en och samma dag och då inte överstiga sju enheter på en hel vecka och för män fyra respektive fjorton enheter. Med en enhet alkohol menas 4 cl starksprit, ett glas vin på 15 cl eller 35 cl starköl, lite beroende på styrkan i dryckerna.

De som överstiger de här gränserna räknas som att de har ett riskbeteende och är i riskzonen för att utveckla ett alkoholproblem och då också en ökad risk för olika cancersjukdomar och försämrad mental hälsa.

Men som så mycket annat handlar det här inte om exakta siffror som kan appliceras på alla. Toleransnivåer och beteenden kring alkohol varierar mellan människor och gör att det blir svårt att peka ut vilka som verkligen har ett riskfritt drickande och vem som balanserar på eller har tippat över gränsen till problem.

Riskbeteende delas upp i 5 grupper

I en ny studie som presenteras i Alcohol and Alcoholism har man delat upp ett problematiskt drickande i fem kategorier för att lättare kunna identifiera den som kan vara på väg att hamna i alkoholproblem eller som redan har hamnat där. Studien baseras på en undersökning bland 5 400 personer mellan 18 och 64 år som alla haft ett eller fler riskbeteenden gällande alkohol under det senaste året.

– Alkoholproblem är inte en diagnos som fungerar likadant på alla. Med den här gruppindelningen kan vi hitta riskpersoner tidigare och kunna förebygga större problem, säger Ashley Linden-Carmichael, assisterande professor vid Pennsylvania State University till Time.

Hon säger också att det blir lättare att hitta en lämplig behandling om man från början vet hur problemet yttrar sig.

1. Bakfylla eller abstinens

Det här är det vanligaste riskbeteendet – att dricka så mycket att man blir bakfull eller känner abstinens dagen efter. Framför allt var det unga personer som rapporterade om bakfylla men den gruppen hade sällan andra problem med alkohol.

2. Utsätter sig för risker

Att köra bil berusad, ge sig ut och simma eller ha osäkert sex i samband med att man har druckit var ett vanligt riskbeteende. Det man inte hade väntat sig var att det framför allt var äldre vuxna som ägnade sig åt sånt, medelåldern var 58 år. Forskarna tror att yngre vuxna är bättre på att till exempel samåka i bilar med en nykter chaufför istället för att köra själva. Det kan också ha att göra med att yngre personer förmodligen inte anser att det de gör när de är fulla är lika farligt som äldre tycker.

3. Alkoholen stör vardagen

En grupp rapporterade att deras drickande ibland störde studierna eller jobbet. Den här gruppen rapporterade också i ganska stor utsträckning fler alkoholrelaterade problem förutom att deras drickande då och då påverkade deras jobb och studier negativt. Det här var vanligast bland yngre vuxna, förmodligen eftersom deras sociala liv ofta innehåller alkohol, till exempel inom studentlivet.

4. Svårt att dricka mindre

De som hade svårt att dra ner på sin alkoholkonsumtion var framför allt äldre vuxna, över 53 år. Forskarna tror att det kan ha att göra med att man då har haft en riskkonsumtion under längre tid, och då blir det svårare att klara av att dra ner på mängden än om man bara druckit för mycket under ett fåtal år.

5. Kombinationsproblem

Den sista gruppen rapporterade att de hade upplevt samtliga riskbeteenden inklusive att alkohol påverkade deras liv och hälsa negativt. Gruppen sträckte sig över alla åldrar, men var vanligast vid 48 års ålder.

– Många tror nog att alkoholproblem innebär att man tillhör den sista gruppen där man har varje riskbeteende, men så är det inte. Alkoholproblem ser inte bara ut som den femte och sista gruppen, utan kan se ut som alla fem, säger Ashley Linden-Carmichael.

Foto: TT   Källa: Time, Alcohol and Alcoholism

 

Läs mer:

Vanligt att självmedicinerat sig med alkohol

Känner du press att dricka alkohol? Tips för dig som vill avstå

Utvald läsning