Ny forskning: Utbrända kan ha högre risk för hjärtflimmer

Utmattningssyndrom kan drabba den som lever under långvarig och hög stress utan tillräckligt med återhämtning. Du får brist på energi, sömnstörningar, koncentrations- och minnessvårigheter. Men som om det inte vore nog löper du även en större risk för att drabbas av förmaksflimmer. Det visar en ny studie publicerad i European Journal of Preventive Cardiology.

Extraslag, hjärtrusning och andra former av oregelbunden hjärtrytm kallas med ett gemensamt namn för arytmier. Den allra vanligaste formen av arytmi är förmaksflimmer, vilket orsakas av fel i de elektriska impulserna som styr hjärtat.

Enligt siffror från Hjärt-Lungfonden har runt 370 000 personer förmaksflimmer. De senaste sex åren har antalet drabbade ökat kraftigt med 80 procent. Förmaksflimmer är inte farligt i sig om man är frisk i övrigt. Men i längden kan det öka risken för stroke och därför ska det alltid behandlas.

Forskat i 25 år

I den nya studien undersökte forskarna mer än 11 ​​000 individer för att se sambandet mellan förmaksflimmer och utmattningssyndrom, men även om ilska, antidepressiva läkemedel och brist på socialt stöd spelade in. De följde sedan personerna under en period av nästan 25 år.

Det visade sig att de deltagare som hade de högsta nivåerna av utmattning hade 20 procent högre risk för att utveckla förmaksflimmer under uppföljningsförloppet jämfört med dem med lite eller ingen nivå av utmattning.

En av forskarna, Dr. Parveen K. Garg vid University of South California i Los Angeles, säger att fler studier behövs, men att man redan nu kan se att två olika orsaker förmodligen spelar en viktig roll i sambandet.

— Utmattningssyndrom är förknippad med ökad inflammation och ökad aktivering av kroppens fysiologiska stressrespons. När de här två sakerna är kroniskt aktiverade kan det leda till allvarliga och skadliga effekter på hjärtat, vilket i slutändan kan leda till arytmier, säger han till European Journal of Preventive Cardiology.

Risk för hjärtattack och stroke

Inga samband hittades mellan ilska, antidepressiva medel eller dåligt socialt stöd och utveckling av förmaksflimmer.

— Det är redan känt att utmattning ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, inklusive hjärtattack och stroke. Vi kan nu konstatera att det också kan öka risken för att utveckla förmaksflimmer, en potentiellt allvarlig hjärtrytm. Vikten av att undvika utmattning genom att uppmärksamma sina stressnivåer ska inte underskattas, säger Dr. Parveen K. Garg.

Förmaksflimmer är en sjukdom som många förknippar med en äldre målgrupp. Men även 20-åringar kan ha förmaksflimmer, ibland utan att veta om det. Sjukdomen ger nämligen inte alltid några symtom, 30 procent av de drabbade får inga symtom alls. Men de som har symtom har ofta det i form av en hjärtrytm på över 100 slag i minuten tillsammans med andfåddhet och en känsla av att det tar emot i bröstet.

Då ska du söka hjälp

Om du får hjärtklappning eller extra slag tillsammans med följande symtom bör du göra en kontroll på närmsta vårdcentral:

  • Tryck över bröstet
  • Yrsel
  • Andfåddhet
  • Du kallsvettas
  • Svimning

 

Källa: European Journal of Preventive Cardiology, CNN.com , Hjärnfonden.se , Hjärtochlungfonden.se Foto: TT

Läs mer: 

Så känner du igen en farlig hjärtrusning!

Christines stresskänsla visade sig vara ett hjärtfel

11 symptom på hjärtsvikt som alla bör känna till

Utvald läsning