HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Läkaren: Därför är träning så viktig vid cancer

27 mar, 2024 
Tidigare beordrade man cancerpatienter att fokusera på vila under behandlingen. Idag har man sett att fysisk aktivitet har många fördelar. Bland annat minskar det både trötthet och biverkningar, samt ­risken för lång sjukskrivning.
Annons

Att fysisk aktivitet kan skydda mot flera cancerformer är välkänt. Men även träning under cancerbehandling har stor effekt på vårt välbefinnande. Yvonne Wengström är en av de led­ande forskarna inom ämnet i Sverige.

– Det här är fortfarande ett ganska nytt forskningsområde, men det har exploderat utvecklingsmässigt. Framförallt de senaste tio åren har det kommit väldigt mycket evidens för att träning får patienter med en cancerdiagnos att både må och klara behandlingen bättre.

Hon vill först och främst framhäva att fysisk aktivitet är det som har bäst effekt mot den välkända tröttheten som ofta uppstår under cancerbehandling.

– Även om man börjar träna samtidigt som behandlingen börjar, så slipper man mycket av den här tröttheten. Det hjälper mot både den fysiska och psykiska fatiguen.

Psykologen: Så kan du boosta din existentiell hälsaBrand logo
Psykologen: Så kan du boosta din existentiell hälsa

Kan påverka behandlingen positivt

Man har också sett tecken på att träningen kan ge en positiv påverkan på den medicinska behandlingen, både genom att dämpa de inflammatoriska processerna som pågår i kroppen och genom att aktivera ”mördarcellerna” som attackerar cancercellerna och göra dem ännu mer aktiva. Ett ämne som Yvonne och hennes forskargrupp just nu studerar.

Annons

All fysisk aktivitet är hjälpsam, men den bästa effekten har man sett av att kombinera styrketräning och konditionsträning. Den enda försiktighetsrekommendationen är att inte träna under 24 timmar efter cellgiftsbehandling, eftersom man ofta känner sig trött då, och det kan påverka hjärtat.

Nya riktlinjer gällande träning

Det är inte särskilt länge sedan rekommendationerna under en cancerbehandling istället var att vila och ta det lugnt. Intresset för träning var lågt hos såväl patienter som läkare och sjuksköterskor. Men för ett par år sedan kom nya riktlinjer, där vikten av att träna är tydligt framhävd.

Yvonne upplever att bilden har förändrats och kunskapen i vården har ökat, men att verktygen ännu inte finns på plats för att faktiskt införa träning som en del av behandlingen. Synd, tycker hon, för idag finns det också ett genuint intresse hos personer som blir sjuka att se över sin livsstil för att må så bra som möjligt under och efter behandlingen.

Annons

– Att få en cancerdiagnos är väldigt omvälvande och vi hanterar det olika. Därför måste vi ha en palett med modeller som passar alla. Det är jätteviktigt, det måste få bli en del av behandlingen.

De positiva effekterna blir synliga i den studie som Yvonne Wengström och hennes forskningsteam står bakom. Studien visar att patienter som tränade under pågående behandling sjukskrevs i mindre utsträckning. 15 procent av gruppen som inte tränade var fortsatt sjukskrivna ett år efter behandlingen avslutats, medan bara tre respektive sju procent av de två grupperna som tränade var sjukskrivna vid samma tidpunkt. En lysande vinst både för individ och samhälle, menar hon. De som tränat hade också färre symtom och upplevde en förbättrad livskvalitet.

FOTO: Joakim Nordlund, privat

Annons