Hur många har sjukdomen i Sverige? Här är svaret!

Hälsoverktyg

Stressa mindre Stressa mindre
Räkna ut din fettprocent Räkna ut din fettprocent
Kaloritabell Kaloritabell
Motionstabell Motionstabell
Räkna ut ditt BMI Räkna ut ditt BMI
Räkna ut ditt kaloribehov Räkna ut ditt kaloribehov
Räkna ut din midja/höftkvot Räkna ut din midja/höftkvot
Ner i vikt - tjänster Ner i vikt - tjänster
Onlinekurser för nya vanor Onlinekurser för nya vanor
Recept Recept
Veckans meny Veckans meny
Nyhetsbrev Nyhetsbrev

Vissa sjukdomar är mer i ropet än andra – till exempel kan vi nästan dagligen läsa om hur det blir allt vanligare med glutenintolerans, ADHD och utbrändhet. Men vad betyder det egentligen i siffror? Visste du till exempel att en miljon svenskar lider av någon form av reumatism – medan endast en procent av befolkningen har diagnosticerad celiaki?

Här har vi samlat lite sifferfakta om de sjukdomar svenskarna oftast söker efter på Google.

 

ADHD – Andelen personer som fått diagnosen ADHD har ökat rejält under senare år och ökar forftarande. Man räknar i dag med att cirka 5 procent av alla skolbarn har ADHD – jämför med en procent 1991.

Allergi – Cirka en tredje del, 30 procent, av svenskarna tros ha någon form at allergi idag.

Autismspektrumtillstånd (AST) – tidigare kallat autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. Cirka 1-2 procent av befolkningen tros ha AST.

Cancer – år 2015 hade vi 65 000 nya cancer fall i Sverige, och man räknar med att omkirng en tredjedel av alla svenskar någon gång kommer att få en cancerdiagnos.

Celiaki – glutenintolerans, ungefär 1-2 procent av svenskarna beräknas lida av celiaki.

Chrons sjukdom – Omkring 20-25 000 svenskar har tarmsjukdomen Chrons sjukdom, och ungefär 500 får diagnosen varje år.

Cystisk fibros – En ovanlig sjukdom som er väldigt segt slem. Omkring 700 personer har Cystisk fibros i Sverige idag, och hälften av dem är vuxna.

Depression – Ungefär fem procent av befolkningen beräknas lida av depression idag. Upp delat på kön är det sju procent av alla kvinnor, och tre procent av alla män.

Diabetes – 450 000 svenskar har diabetes typ 1 eller 2, det motsvarar 4 procent av befolkningen. Av dem är cirka 7300 barn.

Dyslexi – Det går inte att säga exakt hur många som har dyslexi då det liknar fler andra läs- och skrivsvårigheter. Men någonstans mellan 1-10 procent av svenska befolkningen.

Endometrios – Ungefär 10 procent av alla som har mens har också endometrios, när livmoderslemhinna växer på andra ställen än i livmodern.

Epilepsi – I Sverige finns det 60 000 personer med diagnosticerad epilepsi idag.

Fibromyalgi – Smärtsjukdomen sägs vara diagnosticerad hos 180 000 svenskar idag, alltså har ungefär 2 procent av befolkningen fibromyalgi.

Fetma – Omkring hälften av svenskarna har idag fetma eller övervikt.

HIV – Ungefär 6400 svenskar har HIV idag.

Herpes – Ungerför 70 procent av befolkningen beräknas ha munvarianten av herpesviruset. 30 procent beräknas ha det på könet. och de flesta vet inte ens om det.

Irritable Bowl Syndrome (IBS) – Cirka 15-20 procent av befolkningen tros lida av IBS, även om diagnosen är svår att sätta och symptomen kan ha flera andra anledningar.

Kondylom – omkring 20 000 svenska kvinnor smittas årligen av könssjukdomen kondylom, enligt en studie från 2006. Och siffran antas vara densamma för män.

Multipel Skleros (MS) – En sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, och cirka 20 000 svenskar är diagnosticerade. 1000 personer får diagnosen MS varje år.

OCD (Tvångssyndrom) – Obsessive Compulsive Disorder. Ungefär 200 000 svenskar tros lida av OCD, ungefär 2 procent av befolkningen.

Parkinson – Omkring 18 000 svenskar har diagnosen Parkinsons sjukdom idag, och 2000 personer per år får diagnosen.

Psoriasis – Någonstans mellan 250 000 och 300 000 personer lider av hudsjukdomen psoriasis i Sverige.

Psykisk ohälsa – Ett problem som växer. Cirka 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen beräknas ha psykisk ohälsa i Sverige.

Reumatism – Det finns cirka 100 olika reumatiska sjukdomar, och omkring 1 miljon svenskar lider av någon av dem.

Schizofreni – Psykossjukdomen schizofreni finns hos ungefär 30 000 svenskar idag. Cirka 80 000 svenskar lider av olika psykossjukdomar.

Tinnitus – Är egentligen ingen sjukdom utan en skada på hörseln. Cirka 15 procent av befolkningen beräknas ha tinnitus, men bara 1-2 procent har allvarlig sådan.

Ulcerös Kolit – Omkring 30 000 svenskar har ulcerös kolit, som är en kronisk inflamatorisk tarmsjukdom.

Ångest – Vem som helst kan drabbas av ångest, och 20-25 procent av oss får ångest någon gång under livet.

Ätstörningar – Det finns ingen exakt siffra då mörkertalen tros vara stort, men omkring 100 000 svenskar har en diagnosticerad ätstörning.

Foto: IBL

Redaktionens tips
Dela på: