HuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig matPollenallergi

Hur många har sjukdomen i Sverige? Här är svaret!

15 nov, 2017 
Hur många har HIV i Sverige? Herpes? Diabetes? ADHD? Vissa sjukdomar hör vi mycket om – men hur vanliga är de egentligen? Här är svaren!
Annons

Vissa sjukdomar är mer i ropet än andra – till exempel kan vi nästan dagligen läsa om hur det blir allt vanligare med glutenintolerans, ADHD och utbrändhet. Men vad betyder det egentligen i siffror? Visste du till exempel att en miljon svenskar lider av någon form av reumatism – medan endast en procent av befolkningen har diagnosticerad celiaki?

Här har vi samlat lite sifferfakta om de sjukdomar svenskarna oftast söker efter på Google.

ADHD – Andelen personer som fått diagnosen ADHD har ökat rejält under senare år och ökar forftarande. Man räknar i dag med att cirka 5 procent av alla skolbarn har ADHD – jämför med en procent 1991.

Allergi – Cirka en tredje del, 30 procent, av svenskarna tros ha någon form at allergi idag.

Autismspektrumtillstånd (AST) – tidigare kallat autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism/autismliknande tillstånd. Cirka 1-2 procent av befolkningen tros ha AST.

Annons

Cancer – år 2015 hade vi 65 000 nya cancer fall i Sverige, och man räknar med att omkirng en tredjedel av alla svenskar någon gång kommer att få en cancerdiagnos.

Celiaki – glutenintolerans, ungefär 1-2 procent av svenskarna beräknas lida av celiaki.

Chrons sjukdom – Omkring 20-25 000 svenskar har tarmsjukdomen Chrons sjukdom, och ungefär 500 får diagnosen varje år.

Cystisk fibros – En ovanlig sjukdom som er väldigt segt slem. Omkring 700 personer har Cystisk fibros i Sverige idag, och hälften av dem är vuxna.

Depression – Ungefär fem procent av befolkningen beräknas lida av depression idag. Upp delat på kön är det sju procent av alla kvinnor, och tre procent av alla män.

Diabetes – 450 000 svenskar har diabetes typ 1 eller 2, det motsvarar 4 procent av befolkningen. Av dem är cirka 7300 barn.

Dyslexi – Det går inte att säga exakt hur många som har dyslexi då det liknar fler andra läs- och skrivsvårigheter. Men någonstans mellan 1-10 procent av svenska befolkningen.

Annons

Endometrios – Ungefär 10 procent av alla som har mens har också endometrios, när livmoderslemhinna växer på andra ställen än i livmodern.

Epilepsi – I Sverige finns det 60 000 personer med diagnosticerad epilepsi idag.

Fibromyalgi – Smärtsjukdomen sägs vara diagnosticerad hos 180 000 svenskar idag, alltså har ungefär 2 procent av befolkningen fibromyalgi.

Fetma – Omkring hälften av svenskarna har idag fetma eller övervikt.

HIV – Ungefär 6400 svenskar har HIV idag.

Herpes – Ungerför 70 procent av befolkningen beräknas ha munvarianten av herpesviruset. 30 procent beräknas ha det på könet. och de flesta vet inte ens om det.

Irritable Bowl Syndrome (IBS) – Cirka 15-20 procent av befolkningen tros lida av IBS, även om diagnosen är svår att sätta och symptomen kan ha flera andra anledningar.

Kondylom – omkring 20 000 svenska kvinnor smittas årligen av könssjukdomen kondylom, enligt en studie från 2006. Och siffran antas vara densamma för män.

Annons

Multipel Skleros (MS) – En sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, och cirka 20 000 svenskar är diagnosticerade. 1000 personer får diagnosen MS varje år.

OCD (Tvångssyndrom) – Obsessive Compulsive Disorder. Ungefär 200 000 svenskar tros lida av OCD, ungefär 2 procent av befolkningen.

Parkinson – Omkring 18 000 svenskar har diagnosen Parkinson Sjukdom idag, och 2000 personer per år får diagnosen.

Psoriasis – Någonstans mellan 250 000 och 300 000 personer lider av hudsjukdomen psoriasis i Sverige.

Psykisk ohälsa – Ett problem som växer. Cirka 25 procent av kvinnorna och 15 procent av männen beräknas ha psykisk ohälsa i Sverige.

Reumatism – Det finns cirka 100 olika reumatiska sjukdomar, och omkring 1 miljon svenskar lider av någon av dem.

Schizofreni – Psykossjukdomen schizofreni finns hos ungefär 30 000 svenskar idag. Cirka 80 000 svenskar lider av olika psykossjukdomar.

Tinnitus – Är egentligen ingen sjukdom utan en skada på hörseln. Cirka 15 procent av befolkningen beräknas ha tinnitus, men bara 1-2 procent har allvarlig sådan.

Ulcerös Kolit – Omkring 30 000 svenskar har ulcerös kolit, som är en kronisk inflamatorisk tarmsjukdom.

Ångest – Vem som helst kan drabbas av ångest, och 20-25 procent av oss får ångest någon gång under livet.

Ätstörningar – Det finns ingen exakt siffra då mörkertalen tros vara stort, men omkring 100 000 svenskar har en diagnosticerad ätstörning.

Foto: IBL

Annons