Ha aldrig Ipaden som tröst eller nedvarvare för dina barn

Så ska ditt barn använda paddan.

För barn mellan 2 och 5 år bör skärmtiden begränsas till runt en timme per dag. Barn under 1,5 år bör helt undvika digital media, enligt amerikanska experters rekommendationer.

– Digital media har blivit en självklar del i uppväxten för många barn under 3 år, men det saknas studier på hur det här påverkar deras utveckling, säger Jenny Radesky, beteendevetare och barnläkare på universitetssjukhuset Mott Children’s Hospital, i Michigan, USA, till ScienceDaily.

Vad man däremot vet är att hjärnan utvecklas i snabb takt under den tidiga barndomen, och hur viktigt det därför är med tillräcklig sömn, lek, lära sig att hantera känslor och bygga relationer med andra. De studier som finns menar att mycket skärmtid riskerar att stå i vägen för de här väsentliga bitarna.

Det även kommit tydligare riktlinjer för när, hur och var det är okej respektive mindre okej för barn mellan 2 och 5 år att sitta framför Ipaden.

5 saker du aldrig ska säga till ditt barn

Då är det okej:

1: När de umgås, leker och samverkar med andra – via media: Som att videochatta med mormor och morfar, se på film tillsammans, ta kort och visa för varandra.

Då är det mindre okej:

1: Skrämtid ska inte användas regelbundet för att lugna ner eller trösta. Då riskerar barnet att få svårt att utveckla sin egen förmåga till självtröst och att hantera sina känslor.

2: Undvik digital media för barn upp till 2 års ålder. Hjärnan har inte förmåga att tolka intryck och sätta in dem i ett sammanhang än.

3: Var aktivt med och välj innehållet. För barn mellan 2 och 3 år ska en vuxen sitta med – som en hjälp att tolka informationen.

4: Känn ingen press att introducera digital media tidigt. Barn lär sig fort och riskerar inte att hamna på efterkälken jämfört med kompisarna, även om de får börja lite senare.

5: Undvik spel och annat med många snabba rörelser och plötsliga, eller höga, ljud.

6: Stäng av tv:n, när ingen tittar på den.

7: Testa appar och så vidare själv först, innan ditt barn börjar använda dem.

8: Håll middagarna skärmfria, liksom när ni är tillsammans för umgänge och lek. Sätt din egen mobil på ljudlös. Håll sovrummen skärmfria.

9: Se över hur du som förälder använder din smartphone eller Ipad. Föräldrar som ägnar mycket tid åt digital media får sämre relationer med sina barn, visar studier. Det är ju egentligen ganska logiskt, eftersom man pratar mindre och är mindre närvarande med varandra då.

10: Sätt en regel där ingen i familjen får ha skärmtid, en timme före läggdags. Ljuset från skärmen, och aktiviteten i sig, gör att vi kan få svårare att somna, visar studier.

Källa: ScienceDaily

 

Mobilen gör dig stressad – mer än du anar

Mobilen gör dig stressad

Lär artikeln: Mobilen gör dig stressad – mer än du anar