Corona: Funkar munskydd? Så här svarar experterna

Kvinna i munskydd

Videon kunde inte hittas

I många andra länder är det krav på att allmänheten bär munskydd i offentliga miljöer. Även världshälsoorganisationen WHO rekommenderar munskydd i situationer där det är svårt att hålla avstånd. I Sverige har vi valt en annan väg. Hur kan det komma sig att vi går tvärtemot strömmen? Och gör vi rätt ? Åsikterna går isär.

Hindrar munskydd smittspridning?

När det gäller nyttan av munskydd för allmänheten är data ”röriga, olikartade och ofta snabbt hopkomna”, konstaterar forskare i en ny rapport som publiceras i oktobernumret av tidskriften Nature. I vissa studier har man tittat på smittspridning i labbmiljö, vilket inte alltid går att översätta till det verkliga livet. Man vet inte heller alltid om det är munskyddet i sig som haft effekt eftersom de flesta länder även infört andra restriktioner samtidigt med munskydden.

De studier som gjorts kan alltså tolkas lite olika, beroende på vem man frågar.

Svenska forskare om munskydd

En som ändrat åsikt om munskyddens vara eller icke vara är epidemiologen Jonas F Ludvigsson vid Karolinska institutet. Han anser numera att det kan vara värt att testa munskydd, åtminstone i kollektivtrafiken.

– De skulle kunna göra nytta i vissa begränsade situationer, säger han i en intervju med Svenska Dagbladet.

Han säger också att det finns vetenskapliga rön som visar att munskydd kan vara effektiva i det egna hemmet.

Juan Jesus Carrero, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, har gått igenom ett antal studier gjorda på munskydd av tyg.

– Resultaten visar tydligt att en ansiktsmask av tyg, till exempel bomull i minst två lager, kan vara en viktig pusselbit för att minska smittspridningen, säger han i en intervju med forskning.se.

Han får dock mothugg av Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid Uppsala universitet.

Munskydd ska användas på rätt sätt

– Fel använt skyddar det inte alls. Vi ser att munskydden ofta dras upp och ner och då kommer viruset på händerna, och sen vidare därifrån. Om man ska införa krav på munskydd krävs det en rejäl pedagogisk insats. Jag är glad att vi har valt den linje som vi har gjort, eftersom det är rätt jobbigt att bära munskydd, säger hon till forskning.se.

Professor Kjell Torén på Sahlgrenska sjukhuset är också tveksam till nyttan med munskydd hos allmänheten. I en artikel i Läkartidningen konstaterar han att bevisen för munskydd är svaga.

– Dessutom verkar ju smittan öka i många länder, trots att de har påbjudit munskydd, säger han.

Avstånd minskar smittrisken mer än munskydd

Även det norska folkhälsomyndigheten FHI har dragit slutsatsen att användning av munskydd i den allmänna befolkningen har mycket svag effekt. Det betyder dock inte att effekten saknas helt. Man menar att risken för smitta möjligen kan minska med 40 procent vid användning av munskydd i olika befolkningsgrupper. Vid en jämförelse såg man att risken för covid-19-infektion minskar med 80 procent om man håller en meters avstånd.

Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC, menar också att det finns bevis för att munskydd kan dämpa pandemin. Nyligen kom också en studie där man jämfört delstater i USA som haft olika regler för munskydd hos allmänheten. Den visar att i de delstater som haft krav på munskydd har smittspridningen varit cirka 90 procent lägre än i stater utan munskyddskrav.

Foto: TT

Läs mer:

Vilket munskydd är bäst? Dessa skyddar bäst mot coronaviruset

Snygga och sköna munskydd – här köper du dem

Experten: Så gör du om någon nyser eller hostar nära dig

Utvald läsning