Forskare: Så lite övervikt räcker för ökad cancerrisk

Övervikt ökar risken för flera allvarliga sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom och cancer.

Framförallt finns det ett tydligt samband mellan övervikt och cancer i tjock- och ändtarm, matstrupe, njure, bukspottkörtel, gallblåsa, njure, äggstock och livmoder samt bröstcancer efter klimakteriet. Övervikt ökar sannolikt även mäns risk för att drabbas av prostatacancer, skriver Cancerfonden.

Läs också: 5 enkla förändringar kan halvera din cancerrisk

I Europa beräknas övervikt och fetma bidra till nästan fyra procent av alla cancerfall, enligt Cancerfonden. Det motsvarar ungefär 2000 fall i Sverige varje år.

Fem kilo gör skillnad

Men i USA är siffran ännu högre, skriver Time.

Även om antalet cancerfall i stort minskat sedan 1990-talet har andelen sjukdomsfall som kopplas till fetma och övervikt ökat. I dag står de för runt 40 procent av alla fall.

Läs också: Stress och depression ökar risken att få cancer

Forskare har studerat data från 2005 och fram till 2014. Resultatet publicerades nyligen av Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Observationsstudierna visar att en viktuppgång på fem kilo från den vikt du haft som ung vuxen kan öka risken för överviktsrelaterad cancer, skriver forskarna i sin rapport.

Läs också: Så minskar du risken för cancer – 15 tips

Om en kvinna går upp fem kilo i vikt ökar risken för äggstocks- och bröstcancer efter klimakteriet med ungefär 10 procent. Risken för livmoderkroppscancer ökar med 40 procent. En vuxen man höjer sin risk för tarmcancer med ungefär 10 procent för varje fem kilo han går upp, skriver Cancerfonden i skriften ”Cancerprevention”.

Artikeln publicerades först på Året Runt.

 

Cancer: 9 goda vanor som skyddar

En sund livsstil skyddar mot cancer.

Läs också: Cancer: 9 goda vanor som skyddar

 

Utvald läsning