Forskare: Dina gener kan göra preventivmedlet sämre

Gener kan störa ut preventivmedel med hormoner.

När vi hör om kvinnor som blivit gravida trots att de ätit P-piller eller haft hormonspiral så tänker många att orsaken är slarv.

Vi har ju fått höra exempelvis att P-piller är 99 procent säkert, och dagens preventivmedel är väldigt tillförlitliga.

Men nu visar en ny studie att hormonella preventivmedel kanske fungerar olika bra för olika kvinnor – och det beror inte på att vissa är bättre på att komma ihåg att ta piller eller byta P-stav än andra. Det kan bero på vårt DNA.

Enligt den nya studien, som publicerats i Obstetrics & Gynecology, så kan kvinnor med en ovanlig uppsättning gener skapa ett enzym i kroppen, som i sin tur bryter ner de hormoner som preventivmedel utsöndrar.

Det kan då göra att om dessa kvinnor använder hormonella preventivmedel kan skyddet mot graviditet försvagas.

Studie på P-stavar

I studien följde man 350 kvinnor som använt P-stav i mellan 12 och 26 månader. Man valde att göra den här studien enbart på P-stavar eftersom man kan utesluta att någon dos missas, men hoppas i framtiden även kunna forska på P-piller och spiraler.

Genvariationen man kollade efter kallas CYP3A7*1C och är en gen som är aktiv i fosterstadiet, men som avaktiveras hos spädbarn. Men hos vissa kvinnor sker aldrig den här avaktiverigen, utan genen är fortsatt aktiv och producerar då ett protein som kan bryta ner hormonerna i preventivmedel.

Forskarna kunde se att en fjärdedel av kvinnorna med CYP3A7*1C-genen i studien hade för låg halt av gestagen för att det skulle kunna hindra ägglossning.

Däremot vill forskarna inte påstå att studieresultaten kan påvisa något samband mellan genetik och oplanerad graviditet – men kanske ett samband med läkemedlets funktion.

Så funkar P-staven

P-staven sätts in under huden i överarmen av en barnmorska eller gynekolog. Den innehåller hormonet gestagen, som hämmar ägglossning, och som utsöndras kontinuerligt under 3 år innan du måste byta den. Effektiviteten är ca 99,95 %. Den påverkar också sekretet i livmoderhalsen så att det blir segt och tjockt, vilket gör det svårt för spermier att tränga in i livmodern. P-staven påverkar även slemhinnan inne i livmodern.

 

Källor: 1177, preventivmedel.comObstetrics & Gynecology  Foto: TT

 

Läs mer:

Det händer när du slutar med P-piller

Ny studie: P-piller försämrar livskvaliteten

Var fjärde kvinna glömmer att ta sitt p-piller

 

Utvald läsning