Forskare: Därför mår så många dåligt av stress

Internationellt sett är Sverige ett tryggt land att leva och bo i – både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Ändå ökar sjukskrivningarna lavinartat. Och stressrelaterade problem är den allra vanligaste orsaken till att vi inte längre orkar fungera i vardagen. Det här är fem av de viktigaste orsakerna, enligt forskarna:

1. För få pauser

De naturliga pauserna för återhämtning, som fanns förut, har försvunnit. Vi kan vara uppkopplade på nätet var och när som helst. Och riskerar att bli överstimulerade och få för lite sömn. Hjärnan får inte den återhämtning den behöver.

2. För stort ansvar

Dubbelt så många kvinnor som män är sjukskrivna på grund av stress. Kanske är det inte så konstigt?! Stort ansvar på jobbet kombinerat med liten möjlighet att påverka ökar risken för stress. Många av de kvinnodominerade yrkena, som omsorg, vård och skola ser ut just så här. Samtidigt som kvinnor ofta har största ansvaret för hushållssysslorna hemma – vilket ytterligare minskar möjligheterna till återhämtning.

3. För höga krav på jobbet

Under 1990-talet började man slimma ett stort antal organisationer på arbetsplatserna. Färre ur personalen skulle göra mer, framför allt administrativt arbete. Det här är en utveckling som fortsatt sedan dess. Effekten blir att många känner att de inte hinner göra ett bra jobb, blir rädda att göra fel på grund av trötthet och inte får några pauser.

4. … och privat Vi lever i ett extremt informationssamhälle, där vi ständigt måste ta ställning till budskap som bygger på att vi inte är tillräckliga som vi är. Vi kan alltid bli smalare, mer vältränade, se yngre ut, köpa snyggare kläder och så vidare.

5. För stor press och otrygghet

Trygghet och bra sociala relationer med kollegor är det viktigaste för den arbetsrelaterade hälsan, visar studier. Samtidigt utvecklas arbetsmarknaden alltmer åt ett håll med visstidsanställningar. Detta skapar en mängd olika effekter: En press att alltid ligga på topp för att få behålla jobbet, ökad konkurrens inom arbetsgruppen och instängdhet. Har man väl fått en tillsvidareanställning håller man fast vid den, även när man inte längre utvecklas.

Utvald läsning