Experten: Så lätt kan du bli förgiftad av vanliga värktabletter

Kvinna håller en värktablett i sin ena hand och ett vattenglas i den andra

För några år sedan slog läkare larm om att många svenskar överdoserade paracetamol, vilket kan orsaka leverskador och i värsta fall även dödsfall. Eftersom läkemedel med paracetamol, bland annat Alvedon och Panodil, då såldes i mataffärer, misstänkte man att det kunde bidra till antalet överdoser. Därför får paracetamol i tablettform inte längre säljas i vanliga mataffärer. De får däremot säljas som sugtabletter, brustabletter och lösningar.

Trots det ökar nu antalet förgiftningar med paracetamol i Sverige, visar ny statistik som Läkemedelsvärlden tagit fram. Siffrorna visar att paracetamol toppar listan över överdosfrågor till Giftinformationscentralen.

– Det är fler som ringer oss om överdoser av paracetamol. Det är en indikation på att överdoserna blir vanligare. Det kan också finnas ett mörkertal eftersom alla inte ringer till oss, säger Johanna Nordmark Grass, ledningsansvarig överläkare på Giftinformationscentralen.

Stora risker med överdoser

Hon berättar att det finns två typer av överdoser, dels överdoser som självskadebeteende, dels  överdoser av misstag.

– Man kan till exempel ta lite för mycket paracetamol av misstag under flera dagar. Det kan vara skadligt, precis som att ta för mycket paracetamol vid ett enstaka tillfälle, säger Johanna Nordmark Grass.

Paracetamol finns också i olika styrkor och man kan få en starkare variant utskriven på recept. Risken med att ha det hemma är att andra familjemedlemmar tror att det är ”vanlig” , receptfri paracetamol och får i sig för mycket av misstag.

Så mycket är för mycket

Hur mycket paracetamol som är en överdos är individuellt. Men generellt tål en frisk vuxen upp till 4 gram paracetamol per dygn. Det gäller dock inte alla. En del tål mindre än andra:

– Har man till exempel haft feber länge tål man inte lika mycket paracetamol. Samma gäller om man är mager, har ett riskbruk av alkohol eller om man har en leversjukdom.

Johanna Nordmark Grass poängterar att paracetamol är en jättebra medicin – om det används rätt:

– Den har minst biverkningar av alla värktabletter och är väldigt snäll, bara man använder den det är tänkt. Men man ska alltid komma ihåg att det är en medicin, därför ska man ta den med respekt.

Är man osäker på om man tagit för mycket ska man alltid höra av sig till Giftinformationscentralen.

Vanliga symtom på överdos

Det lömska med en överdos av paracetamol är att leverskadorna blommar ut i full skala först efter 1 till 3 dygn. Då kan man drabbas av leversvikt, njurpåverkan och påverkan på hjärnan. En del kan dock känna illamående och kräkningar de närmaste timmarna efter en överdos. Efter en tid klingar de av och man kan då få buksmärtor istället. Särskilt farligt är paracetamol i kombination med alkohol.

Skulle man få i sig för mycket paracetamol är det viktigt att söka akut hjälp. Det finns nämligen ett motgift, acetylcystein. Får man motgiftet inom 8 till 10 timmar så skyddar det mot leverskada.

Tänk på det här:

  • Man ska ALLTID följa läkares ordnation eller anvisningen på förpackningen. Chansa inte!
  • Tänk också på att inte ta mer än den maximala dygnsdosen. Det kan räcka med att överskrida den i några dagar för att få leverskador.
  • Ta aldrig mer än 4 gram paracetamol per dygn!
  • Tabletterna ska tas med 6 timmars mellanrum.
  • Har du tagit mer än 4 gram paracetamol på ett dygn, ring 112 och begär giftinformation. De har öppet dygnet runt.

Foto: TT

Läs mer:

Guide: Hitta rätt värktablett mot just din smärta

Smärtfri utan risk – allt du behöver veta om värktabletter

Anna: Jag höll på att dö av värktabletterna – nu mediterar jag bort smärtan

Utvald läsning