Doktor Mikael: Skillnaden på höstförkylning, influensa och coronaviruset

Det här är Doktor Mikael Sandström
Slå på ljud

Hösten är här, och med den kommer för de flesta normalt lite snuva och andra lindriga förkylningssymtom. Men när borde man egentligen testa sig för coronaviruset?

De flesta symtom för förkylning, influensa och covid-19 är snarlika. Men det finns vissa kännetecken som särskiljer coronaviruset från andra förkylningsvirus.

Doktor Mikael om skillnaden mellan corona och influensa

I Nyhetsmorgon I TV4 förklarar Doktor Mikael Sandström hur svårt det i virussammanhang är att diagnostisera en person endast utifrån beskrivning av symtom.

Egentligen är det bara genom ett PCR-test som man med säkerhet kan ta reda på vad man har. Både coronaviruset och vanlig influensa kan ge symtom som feber, snuva, hosta, trötthet samt värk i huvud, muskler och leder.

– De finns andra symtom som vi ser, som också har förändrats över tid, men det är framförallt vid allvarligare sjukdom, sa han i veckan till Nyhetsmorgon.

Väldigt påtagligt för just covid-19 är bortfall av lukt- och smaksinnet, så kallad anosmi, menar Doktor Mikael.

– Även en magpåverkan, så som illamående och lös mage hänger nog ihop med sjukdomen, och de kommer ofta tidigt, fortsätter han.

Andra vanliga symtom på covid-19

Ett tecken som Mikael Sandström rekommenderar att vara extra uppmärksam mot är hur sjukdomsförloppet ser ut. De som blir svårt sjuka har ofta ett så kallat ”två fas”-förfarande. Det vill säga att man blir sjuk – tillfrisknar – men sedan blir sjuk igen och då får värre symtom än tidigare.

– Då kan det röra sig om att viruset övergått till en bakterieöverväxt som med största sannolikhet behöver behandlas, säger han i Nyhetsmorgon.

Det gäller även om ett befintligt sjukdomstillstånd tar en ny vändning. Exempelvis att man lätt blir andfådd och inte orkar gå lika långt som man brukar, eller upplever besvär med luftvägarna.

Vad är inte symptom på covid-19?

Nysningar och snuva, det vill säga vanliga förkylningssymtom isolerat är ofta inte symtom för covid-19.

– Men känner man sig sjuk och har feber, ska man ju vara hemma oavsett, förklarar Doktor Mikael.

Sedan har det nu blivit enklare att testa sig. Så är man minsta osäker uppmanar han alla att testa sig. Från det att man tagit testet tar det idag i genomsnitt bara tre dagar tills man fått tillbaka sitt provresultat.

Testa dig för corona om…

  • Du har haft ’vanliga’ influensa-symtom i mer än 5-6 dagar.
  • Du upplever ökad andfåddhet eller andra luftvägsbesvär.
  • Du insjuknat i två faser, där du tillfrisknat men sen blivit sämre.
  • Du har tappat ditt lukt- & smaksinne (s.k anosmi).
  • Du får dålig mage i samband med andra influensa-symtom.

Källa: TV4 Nyhetsmorgon

LÄS MER:

Doktor Mikael: Då ska du ta din huvudvärk på allvar

Studie: Så länge har vi antikroppar mot coronaviruset

Nytt fall visar: Det går att få corona flera gånger

Så många dör av influensa varje år i Sverige

Utvald läsning