Covid-tunga kan vara ett tidigt tecken på coronasmitta

Slå på ljud

Mer än var tredje coronasmittad får inte de vanliga symtomen feber, andnöd och hosta under sjukdomens första tre dagar. Istället drabbas de av icke-typiska symtom, till exempel hudförändringar som covid-tår. Nu har en brittisk forskare pekat ut ännu ett icke-typisk symtom som kan vara ett tidigt tecken på covid: Förändringar av tungan och sår i munnen.

Stanna hemma om tungan plötsligt svullnar

Bland annat uppges coronaviruset kunna orsaka hårig och förstorad tunga samt blåsor och gulaktiga missfärgningar av tungan. Bakom upptäckten av mystiska munsymtom står den brittiske forskaren Tim Spector, professor i genetisk epidemiologi vid King’s College London.

Får man en plötslig svullnad av tungan, eller andra symtom i munnen, kan det vara ett symtom på att man har fått covid-19. Man bör därför isolera sig – även om man inte har de vanliga symtomen feber, andnöd och hosta, menar Tim Spector.

1 av 4 får förändringar på tungan

Även en studie från spanska forskare pekar ut förändringar av tunga, händer och fotsulor som ett tecken på covid-19. I studien uppger 1 av 4 covidsjuka att de fått förändringar av tungan. Ofta hänger förändringarna ihop med smakbortfall.

En teori om varför coronaviruset ger covid-tunga är att viruset kan aktivera andra virus, till exempel herpes simplex, som ger sår i mun och på läppar.

Källa: NBC News

Foto: TT