Blir du lätt andfådd? Det kan vara en sjukdom istället för dålig kondis

kvinna trött efter promenad
Rangan Chatterjees andningsövning som minskar stress
0:53

Efter reklamen: Rangan Chatterjees andningsövning som minskar stress

(0:53)

Slå på ljud

Många har ändrat sina träningsvanor under pandemin, och om man haft en coronainfektion kan man uppleva att flåset blivit sämre. Man kan dessutom uppleva ökade andningsbesvär vid kallt väder. Men andningen kan även påverkas av flera andra tillstånd i lungorna och hjärtat, varav vissa kan vara allvarliga.

Därför ska du du ta det på största allvar om din andning plötsligt blir tyngre. Här är några exempel på hjärtbesvär och lungsjukdomar som yttrar sig genom bland annat andfåddhet.

Hjärtläkaren: Så tränar du bäst för att stärka ditt hjärta

Är det hjärtbesvär som står bakom andfåddheten?

När det gäller hjärtat kan förändringar i andningen vara ett tecken på:

Hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket som kroppen behöver, vilket gör andningen tyngre.

Trånga kranskärl till hjärtat på grund av avlagringar

Yttrar sig vanligtvis i form av bröstsmärtor, men hos vissa är ansträngd andning huvudsymtomet.

Fel i hjärtklaffarna

Om exempelvis en hjärtklaff läcker eller är sliten och trång, så kommer inte blodet fram som det ska och du andas tyngre.

Arytmi

Hjärtrytmstörningar som hjärtflimmer kan ge symtom som trötthet och nedsatt flås.

Blodpropp i lungan

Även om proppen sitter i lungan ses det som ett hjärtproblem eftersom det påverkar hjärtats pumpkraft.

Hur vanligt är det att tro att besvären ska gå över av sig själv i stället för att söka hjälp?

Som tur är förstår de flesta när det är allvar. Men vissa väntar definitivt för länge innan de söker hjälp, särskilt personer vars symtom har kommit gradvis. Om din andning blir lite tyngre vecka för vecka kan det vara svårare att förstå att något är fel.

Är problem som tung andning och andfåddhet åldersrelaterade?

Oftast drabbas man av dessa sjukdomar efter att man har passerat 60–70 år, men även yngre kan ibland drabbas.

Är din andfåddhet relaterad till en lungsjukdom?

När det känns jobbigt att andas, betyder det att något gör det svårt för luften att passera in och ut. Pipande i bröstet är också vanligt förkommande när andningsförhållandena blir trånga. Astma eller kol är vanliga diagnoser.

Det är inte ovanligt att patienter med lungsjukdom har haft nedsatt lungkapacitet utan att veta om det eftersom de alltid varit i god fysisk form. Först efter att de varit inaktiva en tid och sedan blivit aktiva igen har symtomen visat sig fullt ut.

7 orsaker till att du lätt blir andfådd – som inte beror på dålig form

Kärlkramp

Även kärlkramp – smärta som uppstår när blodtillförseln till hjärtat minskar och som ofta uppstår vid fysisk (men även känslomässig) ansträngning, kan ge andningsbesvär.

Vid kärlkramp, hjärtsvikt och högt blodtryck är det vanligt att behandlas med betablockerare, läkemedel som reducerar hjärtats slagvolym. Hög doseringen kan ibland göra att andningen blir tyngre. Som tur är är detta inte lika vanligt med dagens mediciner som det var förr.

Andra vanliga anledningar till andfåddhet

Men det kan också finnas andra förklaringar bakom andningsbesvären. Bland dessa kan även vara:

Anemi/järnbrist

Om man haft en större blödning eller blöder regelbundet, kan du ha svårt att syresätta dig och därför flåsa mer än vanligt. Även järnbrist av andra orsaker kan göra att du har svårt att syresätta dig som du borde.

Stress och ångest

Stress och ångest kan ge känslan av andnöd. Delvis beror det på att man toppandas och spänner musklerna runt bröstet. Den mentala reaktionen kan dessutom öka på känslan.

Bronkit/luftrörskatarr

Även luftrörskatarr kan ofta ge tung andning.

Källa: Wasim Zahid, överläkare på hjärtavdelningen på Drammens sjukhus i Norge/Olav Kåre Refvem, läkare, arbetar för Riksförbundet för hjärt- och lungsjukdomar i Norge via Aftonbladet.

Foto: TT

Utvald läsning