15 viktiga råd till dig som har en utbränd partner – fler tips!

Här fortsätter artikeln 15 viktiga råd till dig som har en utbränd partner:

Råd 7: Acceptera dina egna rädslor. Livet är tufft periodvis. Det ingår i livet. I backspegeln kan många par se att krisen lett till väldigt bra saker också i relationen: som större tacksamhet, större närvaro, mindre stress och medvetna prioriteringar. Och framför allt: Tilliten i att man verkligen finns där för varandra när det gungar.

Som partner ställs man som sagt ofta inför att själv tvingas axla allt praktiskt. Ofta innebär det att man blir ännu mer stressad än tidigare. Och man kan bli rädd för att själv bli utbränd.

– Att någon i ens familj kan bli sjuk eller utmattad har ofta inte funnits i ens idévärld tidigare, det har känts som en omöjlighet. När det nu det omöjliga har hänt blir det ofta ett smärtsamt uppvaknande. Man ställs inför en helt ny ovisshet, man inser att man inte har kontroll över allt. Och att jobbet inte är det allra viktigaste. ”Och om min partner, som verkade klara av allt, blir utmattad – då kan ju jag också bli det?!”

Ökar risken för att man som partner ska bli utbränd?

– Medvetenheten om hur sårbart allt är ökar, och det kan göra att man börjar känna efter mer än förut hur man själv mår. Man får större kontakt med sin egen stress och sina rädslor. Det betyder inte att man löper större risk för att bli utmattad – utan tvärtom. När vi har kontakt med vårt mående blir det lättare att känna igen när man är trött och behöver vila.

Månen kan göra dig trött

Råd 8: Dra ner på kraven. Sedan är det ju så att man ofta får mycket mer att göra – när ens partner inte längre orkar finnas där. Något som ofta ökar stressen rejält.

– När den ena inte orkar någonting måste ju den andra orka allt. Det är väldigt stressande. Det kan kännas orättvist att ens utmattade partner får göra lite som hon vill, och att man själv får ta huvudansvaret för allt. För många är det frustrerande, och man kan känna sig arg och lite bitter. Det är inget konstigt, självklart ökar ju stressen på olika sätt för en själv som partner. Man får dra ett väldigt tungt lass. Det här är den som är utmattad ofta plågsamt medveten om, och känner skuld över. Åter igen: man får tänka vad man vill, men inte säga vad som helst till sin utmattade partner. Då ökar stress och skuldkänslor, och tillfrisknandet tar längre tid.

Hur ska man göra då?

– Jag brukar säga att tillvaron, allt det vanliga, måste sättas på paus under den här tiden. Och att det troligen aldrig kommer kunna gå att ha samma tempo igen. Men det kanske inte heller är det viktigaste? När man tänker efter finns det ofta mycket man kan dra ner på: man behöver inte ha det jättestädat, kan äta halvfabrikat några gånger i veckan, kolla om barnen kan få skjuts till en del av sina aktiviteter, kanske de inte ens är i behov av att ha sysselsättning hela tiden. Man kan inte hålla samma tempo som tidigare, helt enkelt. Det är viktigt för hela familjen.

Läs också: Tidiga tecken på utbrändhet – ta dem på allvar

Råd 9: Prata med andra. Vi lever i en kultur där vi kan ha svårt att be andra om hjälp, vi vill inte vara till besvär. Men tänk på att många verkligen vill hjälpa till, att vi mår bra av att få finnas där för andra.

– Som nära anhörig är det jätteviktigt att prata med andra, som varit med om liknande situationer. Det är så många tankar och känslor som kommer, och det ger en stor trygghet att få berätta om det här öppet för någon som vet hur det är. Man ska inte vara ensam i det här.

Råd 10: Ta inte för stort ansvar. Det kan vara lätt att hamna i en roll, som partner, där man vill hjälpa till på ett konkret sätt; genom att till exempel säga till när man tycker att ens utmattade hälft kör på för hårt en dag. Man ”vet” ju hur det kommer bli nästa dag.

– Här är det viktigt att hålla sig själv tillbaka, och inte ta på sig ansvaret för den andras tillfrisknande. Då hamnar man lätt i en roll där man blir som en kontrollerande förälder, ja nästan medberoende. Det ligger som sagt i utmattningens natur att vissa dagar känner man sig piggare än andra, och då kan man bli så glad att man gör en massa saker. Det kan innebära att man blir tröttare nästa, men det är inte farligt. En del i tillfrisknandet är att lära sig alltmer om var ens gränser går, och det är så det måste vara. I slutändan ligger ju ansvaret på den som är utmattad att bli frisk igen.

Råd 11: Hjälp till självhjälp. Visserligen är det viktigt med fasta sov- och mattider, liksom att komma ut en stund varje dag, i dagsljus – och gå en lugn kortare promenad.

– Här kan man hjälpa till, om man har möjlighet – genom att till exempel se till att det finns lagad mat på kvällen, och gå och lägga sig på hyfsat regelbundna tider. Då hjälper man indirekt sin partner att få i bra vanor. Man kan skapa möjligheterna, underlätta. Sedan är det ens partners eget ansvar att till exempel äta maten och gå och lägga sig med dig. Inte ditt.

Råd 12: Glöm inte bort dig själv. Det är lätt att glömma bort sina egna behov, som partner.

– Allt handlar om hur den andra mår, och man kanske tänker att man måste finans där all ledig tid för att bistå och hjälpa till. Men då brukar jag ge rådet att: Tänk på dig själv också! Som partner är du i ett läge där det är oerhört viktigt att du tar hand om dig själv också. Gör sådant som ger dig energi, som du mår bra av – också. Annars riskerar du att bli överbelastad.

Råd 13: Bli medveten om beteenden. I gruppterapi-mötena på Stressmottagningen jobbar terapeuterna mycket med att medvetandegöra sådant som vi ofta inte ens tänker på – men som påverkar stämningen hemma mycket.

– Vi brukar göra två improvisationer för klienterna, i den första beter vi oss på ett stressat sätt: Vi pratar snabbt, går hårt i golvet i en snabb takt, sätter ner porslin hårt i bordet, suckar och så vidare. I den andra gör vi exakt samma saker, fast på ett lugnare sätt. Och så frågar vi: Märker ni någon skillnad? Då börjar många skratta, för de känner igen sig själva. Det finns så mycket vi gör omedvetet som ökar respektive minskar stress.

Läs också: Utbrändhet – allt du behöver veta

Råd 14: Var öppen gentemot barnen. Hur ska man berätta för barnen?

– Utifrån barnens ålder och mognad är det bästa alltid att vara öppen med hur läget är: Att mamma eller pappa är uttröttad och behöver vila mycket, och att hon eller han kommer att bli bättre sedan. Barnen märker ju att allt inte är som vanligt, och berättar man inte skapar de sina egna fantasibilder – som ofta är mycket mer skrämmande än verkligheten. Det är också viktigt att vara tydlig med att utmattningen inte är deras fel. Utan att den beror på andra saker.

Råd 15: Ha tålamod med dig själv och situationen. I vissa fall kan man som partner drabbas av en stark längtan efter att fly – att gå skilda vägar.

– Det finns ju inga rätt eller fel. Men ofta rör det här sig om rädslor som väcks inom en själv. Det kan vara väldigt skrämmande när ens världsbild plötsligt går i kras, och man kan ha svårt att acceptera läget. För att komma bort från sin egen rädsla försöker man istället fly – för att få allt som ”vanligt” igen. Då kan det hela resultera i skilsmässa. Generellt sätt är det bra att vara medveten om vilka tankar och känslor som kan komma. Och bara låta dem vara som de är. Det är en oerhört jobbig tid för hela familjen, när en blir utbränd. Men de allra flesta, som gått igenom det, kan se efter sådär fem, tio år att de också blivit klokare – och fått mer livsglädje. Men ibland slutar det i skilsmässa, det är inte alltid som ett par kan mötas i det som är. Det krävs att båda vill, och har förmågan, för att det ska funka.

Symtom vid stress

Läs också: Varningslistan: 15 vanliga kroppsbesvär vid stress

Utvald läsning