honung

Hostmedicin? Nej, du kan likaväl äta honung eller choklad