Ny studie: Då ska du äta dina måltider för att gå ner i vikt

Ett ätfönster på sex timmar kan ge viktminskning, menar ny forskning.

Det kanske låter hemskt att behöva äta sin sista måltid före kl 14 varje dag, men nu har amerikanska forskare kommit fram till att just det kan vara nyckeln till en lyckad viktminskning. 

I en studie, som gjorts vid University of Alabama at Birmingham, fick 11 överviktiga personer i åldrarna 20–45 år gå på två olika ätscheman. Varje schema följdes i fyra dagar i rad. 

Under de två perioderna fick testdeltagarna äta samma mängd mat, fördelat på tre måltider. Skillnaden låg i när de åt sin mat – under ett ätfönster på sex timmar, från kl 8 på morgon till kl 14 på eftermiddagen, eller från kl 8 på morgonen till kl 20 på kvällen. Resten av tiden fastade de.

Den fjärde dagen i de bägge perioderna mättes hur många kalorier och hur mycket kolhydrater, fett respektive protein deltagarna förbrände. Dessutom mättes deras nivåer av hungerhormonet ghrelin och försökspersonerna fick också sätta sin upplevda aptit, sug och mättnad på en skala. 

Kortare ätfönster gav mindre aptit

Resultatet blev att deltagarna brände lika mycket kalorier oavsett hur långa perioder de fastade. Men under de dagar då ätfönstret bara var öppet under sex timmar sjönk halterna av hungerhormonet ghrelin och deltagarna kände sig mättare och upplevde mindre sug. Dessutom brände de mer fett under de dagar då antalet ättimmar begränsades. 

Anledningen till att det ska vara positivt att äta under en begränsad tidsperiod tidigt på dagen tror forskarna har att göra med att det passar ihop med den cirkadiska rytmen, vår inre klocka. Den reglerar hormonutsöndringen i kroppen och hjälper till att förbereda oss inför dygnets olika faser.

Så styr den cirkadiska rytmen kroppen

  • Stresshormonet kortisol börjar stiga cirka en halvtimme innan vi vaknar och ligger högt fram till cirka klockan 23 då det sjunker igen.
  • Blodtrycket, pulsen och kroppstemperaturen är högre på dagen.
  • Under natten utsöndras som mest tillväxthormon.
  • Vår lungfunktion är som bäst på eftermiddagen och som sämst 12 timmar senare.
  • Delar av vårt immunsystem jobbar mest under natten.

Foto: Shutterstock/TT

Källor: ObesityMedical news todayDaily Mail Online

Läs mer:

Därför går du inte ner i vikt – 8 vanliga fällor

Alltid hungrig? Så går du ner i vikt!

 

Testa vår kurs: