Därför är din kropp äppel- eller päromformad...

Är du päronformad, med smal midja och bredare höfter? Eller är du helt rund i kroppen?

Nu har forskare hittat en förklaring till varför din kropp är formad som den är, skriver kk.no. Det är proteinet 11BetaHSD1 som spelar en viktig roll i var fett lagras på kroppen – om det exempelvis är runt höfterna eller på magen.

Resultaten av undersökningen visar att nivåerna av detta protein är högre i det ”farliga fettet”, som tenderar att lagras runt midjan. Detta är vanligt bland personer med runda, äppelformade kroppar.

En lägre halt av proteinet hittades hos personer med det sundare fettet, som lagras runt höfterna – personer med päronformade kroppar.

Resultatet av studien kommar att användas till att utveckla läkemedel som kan användas vid behandling av fetma, skriver kk.no.

Av: Anna Sundesten

Bild: Thinkstock

Utvald läsning