TräningspeppTräningskläderBörja tränaTräna med redskapTräningsprogramVardagsmotionTräna utomhus

Nytt: Träning kan ge dig sämre flås!

27 nov, 2012 
Annons

Motion kan ha en negativ effekt på hälsan. För vissa personer kan det till och med vara skadligt, menar ledande forskare.

Konditionsträning är i regel förknippat med en rad positiva hälsovinster. 4 av 5 som tränar får förbättrade blodfetter, stabilare blodsockernivåer och bättre insulinvärden, rapporterar dn.se. Men hälsofördelarna gäller med andra ord inte alla.

Enligt en amerikansk-finsk studie får var åttonde person som konditionstränar sämre blodtryck och var tionde person kan förvänta sig försämrade blodfetter.

– Om en patient går till sin husläkare i dag och har exempelvis högt blodtryck får han eller hon ofta råd om att ändra sin livsstil och motionera mer. Sådana råd ges blint till alla. Och visst är det bra om man räknar hela befolkningen som ett genomsnitt, men det är inte ett bra råd för alla, säger James Timmons, professor i systembiologi vid Loughborough-universitetet, till DN.

Annons

Generna styr

Timmons är också en av initiativtagarna till en banbrytande studie, där sambandet mellan mänskliga gener och förmågan att svara på konditionsträning har analyserats.

Där framkom att deltagarna, oavsett ålder, vikt, kön eller grundkondition, svarade helt olika på samma typ av träning. Under ett par månader cyklade samtliga personer på motionscykel tre gånger i veckan, ändå blev utfallet extremt varierande. I genomsnitt fick deltagarna 14 procent bättre kondition, de bästa blev 28 procent bättre, men cirka var femte förbättrades inte alls. Några fick till och med en försämrad kondition och syreupptagningsförmåga.

Enligt Timmons kan variationen till stor del förklaras av den individuella genuppsättningen, något som forskarna studerar ytterligare. Målet är att ta fram ett test, där personer ska kunna se i vilken grad kroppen svarar på just konditionsträning.

”Två minuter räcker”

Timmons betonar dock att ett stillasittande liv är dåligt för alla, oavsett gener. Men att förbättra kondition och hälsa behöver inte vara särskilt tidskrävande.

– Två minuter är tillräckligt. Minst ett tiotal studier visar att blodsocker- och insulinvärden kan förbättras dramatiskt på sex veckor om man tränar så, säger han till DN.

Psst! Katarina Woxnerud, MåBra:s personliga tränare, har kommenterat samma artikel i sin blogg. Klicka här för att läsa >> till bloggen

 

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock

Annons