Högintensiv träning bra vid demens

Träning är bra vid demens

Högintensiv träning kan vara bra för personer med demens, visar en ny avhandling från Umeå universitet. I avhandlingen ingick en studie där forskarna delade in deltagarna i två grupper, där en fick delta i sociala aktiviteter och den andra träna högintensiv funktionell träning. Där ingick vardagsövningar som exempelvis trappgång, uppresningar (knäböjsliknande rörelse) samt bålrotationer.

Träningen gav bättre balans

Resultatet visar att de personer som deltog i träningen fick förbättrad balans, samtidigt som deras motivation för träning ökade. I den andra gruppen minskade i stället motivationen.

– Resultaten understryker att det aldrig är för sent att börja träna. Det här visar också att det finns flera sätt att påverka måendet för den som drabbas av demens. Det är inget hopplöst tillstånd, säger Anna Sondell, doktorand vid Umeå universitet.

I en annan studie i samma avhandling fick ett antal hemmaboende personer med demens delta i ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram. Där visar resultatet att deltagarna efter programmet upplevde stärkt självförtroende, vågade göra mer saker i vardagen – och hade dessutom fått insikt om att de själva kan påverka sin situation.

– Fysisk träning, sociala aktiviteter och individanpassad rehabilitering kan förbättra tillvaron för den som är drabbad av demens, och även de anhöriga, säger Anna Sondell.

Tidiga tecken på demens:

1. Språksvårigheter

För personer som drabbas tidigt av bland annat pannlobsdemens är det inte ovanligt att de glömmer vissa ord eller tappar tråden mitt i ett samtal.

2. Minnet sviktar

Svårigheter att minnas vad man gjorde igår, eller var man har lagt nycklarna. Det kan även bli svårare för personen att hitta platser. Det är framför allt korttidsminnet som påverkas.

3. Svårt att fatta beslut

Tidsuppfattning och planeringsförmåga kan bli lidande. Annars enkla uppgifter som att duka bordet eller planera matinköp kan bli mer invecklade. Överlag blir beslutsfattandet jobbigt.

4. Lättare stressad

Stresståligheten försämras, vilket kan leda till ökad irritation då man inte längre klarar av att utföra uppgifter som förut varit enkla.

5. Depression

Humörsvängningar, förvirring och rädsla kan leda till nedstämdhet och i värsta fall depression. Vanligtvis roliga saker blir ointressanta och det är inte lika kul att gå ut och träffa folk.

6. Trygghetsbehov

På grund av oro och ångest som uppstår av känslan att förlora kontrollen över sitt liv kan personen få ett ökat behov av trygghet.

Källa: Umeå universitet, Svenskt demenscentrum

Bild: TT

Läs mer:

Ny studie: De här 5 vanorna minskar risken för demens – rejält

Demens eller alzheimer – här är skillnaden 

Demens, stress, depression – vad beror din glömska på?