TräningspeppTräningsprogramTräna utomhusVandringYoga

Bra kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom – även hos unga

16 sep, 2019 
Bra kondition gynnar även unga.
Dålig kondition hos unga människor kan leda till lika hög risk för hjärt-kärlsjukdom som äldre personer har. Det visar en ny stor svensk studie från GIH.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Studien, som är den hittills största på ämnet, visar att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar.

– Tidigare studier på friska vuxna har mestadels genomförts på män. Att ungefär hälften av de totalt 266 000 deltagarna i denna studie är kvinnor, ger oss här den unika möjligheten att jämföra betydelsen av kondition mellan män och kvinnor, säger Elin Ekblom Bak, en av de ansvariga forskarna vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Studien är baserad på över 266 000 män och kvinnor i åldrarna 18-74 år och underlaget samlades in mellan 1995 och 2015. Deltagarnas kondition mättes via cykeltest och vid studiestarten hade ingen av deltagarna någon tidigare känd hjärt-kärlsjukdom.

Unik studie på kvinnor

Resultaten visade att risken för att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom var högre för män än för kvinnor, den var även högre för äldre jämfört med yngre och för de med dålig kondition jämfört med de som hade god kondition. Just den delen hade nog de flesta koll på – men det finns detaljer som sticker ut och sätter riskfaktorerna i ett nytt ljus.

Annons

– Vi vet sedan tidigare att män har en högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, men att skillnaden i risk mellan jämngamla män och kvinnor i alla åldrar och över hela konditionsspannet var så stort är inte lika känt. Män i den yngre åldersgruppen, 18-49 år, med dålig kondition hade liknande risk som kvinnor i den äldre åldersgruppen, 60-74 år, att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom för första gången, säger Elin Ekblom Bak.

I en studie från förra året visade forskargruppen på GIH en kraftig nedgång på 10,8 procent i kondition under de senaste årtiondena i samma grupp av försökspersoner. Nu visar resultaten från denna studie att högre kondition minskade riskerna hos både män och kvinnor i alla åldersgrupper, utan någon tydlig gräns när riskminskningen avtog.

Ju sämre kondition, desto större riskminskning 

Konditionen, det vill säga den maximala syreupptagningen, mäts vanligtvis i enheten ml per min och kg kroppsvikt. I genomsnitt minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 2,3 procent, och för förtida död med 2,6 procent, per varje högre ml. Ju sämre kondition man har, desto större är riskminskningen.

Annons

– Att öka sin kondition behöver inte vara svårt och komplicerat. Det måste inte vara ledarledd eller planerad högintensiv träning. Det räcker att du upplever det du gör som något ansträngande så du blir lite andfådd och varm – något du mycket väl kan nå upp till i din vardag, säger Elin Ekblom Bak.

Medelvärdet för män är cirka 45 ml/kg/min, för kvinnor något lägre. De högsta testresultaten ligger över 90 ml/kg/min och har uppmätts på längdskidåkare.

Källa: GIH, Runner’s World

Bildkälla: TT

Läs mer:

Hälften av svenskarna har farligt dålig kondition

Hälsoexperten: Så bygger du bäst upp din kondition

Mät din kondition – så gör du löpartestet

31 superbra saker som händer i kroppen när du springer

Annons