Ny svensk studie: Din hund känner av när du är stressad

5 anledningar att skaffa hund
Slå på ljud

Det är sedan tidigare känt att individer inom samma art kan spegla varandras känslomässiga tillstånd. Bland annat har det gått att se ett samband mellan långtidsstress hos barn och deras mammor. Men hur påverkas till exempel hundar av människorna de lever med?

Forskare vid Linköpings universitet har tittat närmare på detta – och tror sig ha sett ett samband mellan hur hundar och hundägare upplever stress.

58 hundar deltog i studien

Rapporten publicerades i juni och i studien deltog hundar av raserna Border collie (25 stycken) och Shetland sheepdog (33 stycken) samt deras kvinnliga ägare.

För att få ett mått på stressnivåerna mätte forskarna koncentrationen av stresshormonet kortisol i ett par centimeter hår hos varje deltagare. Detta gjordes sammanlagt två gånger, men med ett par månaders mellanrum – och resultatet visar att stressnivåerna hos hund och ägare faktiskt var jämförbara.

– Vi ser att det finns en synkronisering mellan långtidskortisol hos människa och hund, så ägare som har höga kortisolnivåer har också hundar som har det och ägare med låga nivåer har hundar med låga nivåer, säger Ann-Sofie Sundman, huvudförfattare till studien och nybliven doktor i etologi, till forskning.se.

Förutom att lämna hårprov fick hundägarna även fylla i ett formulär med frågor om hundens och sin egen personlighet. Det för att forskarna skulle kunna undersöka om det fanns några samband mellan stressnivå och personlighetsdrag.

– Vi såg förvånande nog inte några större effekter av hundens egen personlighet och långtidsstress. Däremot hade ägarens personlighet stark effekt. Vår hypotes är därför att hunden speglar ägarens stress, säger universitetslektor Lina Roth som lett studien.

Kommer fortsätta forska på andra raser

Resultatet tyder alltså på att matchningen mellan människa och hund har betydelse, men för att kunna dra mer konkreta slutsatser kring hur och varför krävs ytterligare forskning.

Studiens författare poängterar nämligen att både Border collie och Shetland sheepdog är exempel på raser som avlats fram för att samarbeta med människan och vara uppmärksamma på signaler. I kommande forskning kommer de därför att fokusera på hundraser som tränats för att vara mer självständiga. De kommer även undersöka om ägarens kön spelar roll.

– Om man vet mer om hur olika typer av hundar påverkas av människan skulle man kunna matcha hund och ägare på ett sätt som ur en stressynpunkt är bättre för båda. Vissa raser kanske inte påverkas lika mycket av om ägaren har en hög stressnivå, säger Lina Roth.

Här går det att läsa den vetenskapliga artikeln i sin helhet.

Foto: TT/Shutterstock

Läs mer:

Reidun, 45: Stressen gav mig högt blodtryck

7 märkliga saker stress gör med kroppen

Stressa ner med nya snickartrenden: ”Det är som meditation”

Utvald läsning