Deltavarianten riskerar att smitta fullt vaccinerade

Ali Mirazimi, Anders Tegnell, Hans-Gustaf Ljunggren

Ali Mirazimi, Anders Tegnell, Hans-Gustaf Ljunggren. Foto: TT.

1:12

Efter reklamen: Lättare restriktioner från den 15 juli - detta gäller för steg 3

(1:12)

Den indiska varianten, delta – eller deltaviruset, är den mutation av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Tidigare har det rapporterats om att vissa regioner i Sverige varit särskilt utsatta. Nu är dock smittskyddsläkare eniga i att det kommer bli den dominerande varianten i hela landet när det gäller nya smittfall, rapporterar SVT.

Dessutom kommer rapporter från Israel, där mer än hälften av befolkningen är fullt vaccinerade, att många nya smittfall orsakade av deltavarianten registrerats. Det rapporterar Aftonbladet.

Hur oroliga bör vi vara? Detta säger experterna.

Se ocksåså kan fullvaccinerade smitta andra.

Fullt vaccinerad – kan man bli smittad av deltavarianten?

Det finns alltid en risk att bli smittad, trots full vaccinering. Men effektiviteten har enligt en israelisk studie visat sig vara sämre än man först trott. Pfizer vaccinets effektivitet har enbart kunnat mätas upp till 64 procent, jämfört med 94 procent mot tidigare varianter.

Deltavarianten – ökat antal smittfall riskerar krav på nya åtgärder

Positivt är dock att vaccinet verkar utge ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Hittills uppger israeliska hälsomyndigheten att det bara är 35 personer av 2600 aktiva fall som drabbats hårt av sjukdomen.

Se ocksånej, du får inte större bröst av coronavaccin.

I mitten på juni, gick dock statsepidemiolog Anders Tegnell ut och sa att skyddseffekten av vaccinet är lika bra mot delta som mot övriga varianter av coronaviruset.

– Efter en dos är skyddseffekten mot deltavarianten något lägre, men efter två doser är den lika hög som mot de andra varianterna, så detta är en mycket god anledning för alla att fullfölja sin vaccinering och ta två doser, säger Anders Tegnell till TT.

Riskerar Sverige en fjärdevåg? Det svarar experterna idag

Aftonbladet har intervjuat fyra experter gällande huruvida man bör vara orolig för spridningen av deltaviruset bland vaccinerade eller inte. Även om skyddet visat sig vara lägre än man först trott, så uppmanar samtliga av de intervjuade att man går och tar sitt vaccin då tillfälle ges.

Forskning: Så mycket skyddar vaccinen mot deltavarianten

– Det är fortfarande ett jättebra skydd, men jag tycker att man fortfarande ska vara försiktig. Man ska umgås utomhus och stanna hemma om man är sjuk, säger exempelvis Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet, till Aftonbladet.

Att vaccinera sig är också det bästa vi som medborgare kan göra för att förhindra en fjärde våg, menar de.

– Ju bättre vaccinationsskydd vi får i befolkningen, desto mer reducerar vi risken för en fjärde våg, säger Hans-Gustaf Ljunggren, professor vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet, till Aftonbladet.

Nu har också coronavarianten My upptäckts i Sverige.

Redaktionens tips
Hur skriver man upp sig på reservlista för vaccin mot covid-19?
Tegnells oro för deltavarianten och de nya symtomen på covid-19
Vaccinforskaren: En tredje dos mot covid-19 kan krävas för alla