Ny studie – det här är framgångsfaktorn i en relation

En kvinna och en man som skrattar och håller om varandra.
5 tecken på om du blir tagen för givet i en relation
0:47

Efter reklamen: 5 tecken på om du blir tagen för givet i en relation

(0:47)

Slå på ljud

Det är i en ny tysk studie gjord vid Otto-Friedrich-universitetet som forskarna har tittat på vad som är signifikant för en lycklig relation. I studien ställde de en antal frågor till de 181 heterosexuella paren som deltog, flera av frågorna handlade om maktbalansen i relationen.

Några exempel på frågor var “Vill du ofta ha sista ordet?” och “Hur stort inflytande har du på gemensamma beslut?”. Paren fick också frågor om bland annat viljan att engagera sig i relationen, om sex, om begränsningar och om tillit.

Se ocksåde här vanorna har par med bra sexliv enligt forskningen.

Upplevd makt viktigare än socioekonomisk makt

Det visade sig att de upplevda maktpositionerna spelade stor roll för ett lyckligt förhållande.

Av dem som deltog i studien var det fler män med högre socioekonomisk makt än kvinnor. Detta spelade dock inte så stor roll då det viktigaste var den upplevda makten. Att båda hade lika mycket att säga till om i de gemensamma besluten visade sig vara en framgångsfaktor. I dessa fall upplevde paren relationen som stark och positiv.

Ny studie: Den här personlighetstypen har förtur på singelmarknaden

För både män och kvinnor är det, enligt studien, viktigt med ett jämlikt inflytande. De personer som upplevde detta rapporterade i högre grad att de var nöjda med relationens kvalitet. Socioekonomisk makt verkar dock fortfarande ha haft en viss påverkan. För deltagarna med högre socioekonomisk makt, oavsett kön, minskade känslan att vara begränsad av sin partner. Något annat som studien antyder är att en person som var nöjd med sin egen makt och sitt eget inflytande i relationen är mer benägen att engagera sig och investera i relationen.

Den upplevda maktbalansen verkar även påverka sexlivet. Man kan se att ju högre makt en kvinna upplevde att hon hade i relationen, desto nöjdare var mannen med sexlivet i samma relation. De hade också sex oftare och kvinnan hade mer sexlust.

Foto: TT

Utvald läsning