5 sjukdomar som misshandlade kvinnor ofta drabbas av

Kvinna i sängen med sin våldsamma partner.
Intervju med Nina Rung om de senaste morden på kvinnor
2:58

Efter reklamen: Intervju med Nina Rung om de senaste morden på kvinnor

(2:58)

Slå på ljud

För den som utsatts för våld i en nära relation är lidandet ofta inte över, bara för att förhållandet tar slut. Det visade exempelvis dokumentären Josefin Nilsson – älska mig för den jag är, om den hyllade stjärnan från Ainbusk Singers, som tragiskt gick bort 29 februari 2016.

Josefin Nilsson led av flera sjukdomar

Josefin Nilsson led av flera sjukdomar; posttraumatisk stress, PTSD, och kroniska smärtor, efter att ha blivit misshandlad fysiskt och psykiskt av en pojkvän under 1990-talet.

– Hon fick sådana sparkar och slag mot hela sin kropp som aldrig läkte. Hon fick posttraumatisk stress, tappade sitt hår, sin självkänsla och självklarhet inför livet, säger hennes syster Marie Nilsson-Lind i dokumentären.

Josefin Nilsson avled 2016.

Josefin Nilsson avled 2016.

Var femte kvinna misshandlad

Josefin Nilsson är inte ensam. Enligt befolkningsundersökningen Våld och hälsa som presenterades 2014 av Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har 20 procent av vuxna, svenska kvinnor utsatts för psykiskt våld i en nära relation och 10 procent har utsatts för fysiskt våld, alltså sparkar, slag med knytnävar eller tillhyggen och ibland attacker med vapen.

Nu har frågan om våld i nära relationer åter blossat upp efter att fem kvinnor mördats på bara tre veckor. Nu, under pandemin har det kommit flera larm om ökat våld i hemmet – två kvinnor om dagen anmäler att de blivit misshandlade av sin partner. 2020 ökade antalet anmälningar med över 15 procent.

Misshandeln lämnar spår. Många blir sjuka för livet, efter en destruktiv relation. Bland den ohälsa man kan lida av efter ett misshandels-förhållande, enligt NCK, märks:

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD

Drabbar människor med svåra trauman och påminner om en akut stressreaktion, men varar betydligt längre. Det är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan ge symtom som mardrömmar, svårigheter att koncentrera sig och lättretlighet. Det kännetecknas också av upprepade minnen, flashbacks, av det som hänt – vilket kan leda till att man börjar undvika allt som påminner om det som hänt.

Mag-, tarmproblem

Bland kvinnor, och män, som utsatts för våld är mag- och tarmproblem mer än dubbelt så vanligt som hos resten av befolkningen.

Kronisk smärta

Kvinnor som utsatts för våld lider oftare av smärta. Det handlar om smärta av gynekologiskt slag som till exempel bäckensmärtor, vestibulit eller vaginism. Men även kroniska smärtor i muskler är vanliga, liksom huvudvärk, smärta i axlar eller nacke och yrsel.

Ångest och depression

Många kvinnor som levt i våldsamma relationer drabbas av depressioner och ångest. I en undersökning, Slagen dam 2001, uppgav en fjärdedel av kvinnorna att de var deprimerade.

Riskbruk

Utsatthet för våld ökar risken att fastna i ett riskbruk av alkohol. Det visar resultatet från undersökningen Våld och hälsa, där fler än genomsnittet uppgav att de hade sådana symtom.

Hit kan du vända dig om du vet att, eller undrar om, du eller någon annan blir fysiskt eller psykiskt misshandlad:

Foto: TT

Läs mer

Hur hjälper jag en vän som blir misshandlad?

Jag föreläste om mäns våld – och blev själv misshandlad

Utvald läsning