4 fördelar med att vara vänsterhänt – enligt vetenskapen

Historiskt sett har det betraktats som en nackdel att födas som vänsterhänt. Förr i tiden tvingades många vänsterhänta att bli högerhänta i skolan eftersom det sågs som en svaghet och en avvikelse som behövde rättas till. I dag vet man att fallet inte är så och att 10 till 15 procent av befolkningen varit vänsterhänta i tusentals år.

Att vara vänsterhänt kan dock innebära vissa skillnader utöver att man måste lära sig att inte sudda ut det man skriver med handen. Flera studier visar nämligen att det finns vissa neurologiska skillnader mellan höger- och vänsterhänta – och det är de vänsterhänta som upplever fördelar!

1. Vänsterhänta kan vara kvickare i hjärnan

Enligt en australisk studie tenderar vänsterhänta att kunna använda båda sidor av hjärnan snabbare. Det beror på att de tenderar att ha snabbare koppling mellan de högra och vänstra hjärnhalvorna, vilket i sin tur leder till att de kan bearbeta information snabbare, något som framkom i studien som publicerades i Neuropsychology år 2006. Enligt forskarna kan det vara en kognitiv fördel som ger vänsterhänta ett övertag inom exempelvis idrott och tv-spel.

2. Vänsterhänta kan ha fördelar i idrott

Flera studier, bland annat den australiska nämnd ovan, har dragit slutsatser om att den kognitiva fördelen kan fungera som en fördel inom olika sporter. Främst rör det sig om interaktiva sporter där motståndaren är van vid att möta högerhänta och vänsterhänta har andra rörelsemönster. Interaktiva sporter som berörs är exempelvis baseboll, boxning, fäktning och tennis.

3. Vänsterhänta kan vara kreativare

Ett flertal studier har pekat på att det kan finnas en koppling mellan att vara vänsterhänt och att vara kreativ. Viss forskning visar att vänsterhänta är bättre på att komma på flera lösningar till ett problem, något som ofta utmärker kreativa personer. Dock har forskning inte hittat något orsakssamband, utan endast en korrelation.

Chris McManus, psykolog vid University College London, menar i sin bok Right-Hand, Left-Hand, att vänsterhäntas högre hjärnhalva tenderar att vara mer utvecklad. Den högre hjärnhalvan tros i sin tur vara mer inblandad i kreativt tänkande, vilket skulle kunna innebära att vänsterhänta kan vara mer kreativa.

4. Vänsterhänta tenderar att ta annorlunda beslut

En studie från Stanford University upptäckte att vänsterhänta och högerhänta kan tendera att föredra sin dominanta sida när det kommer till beslut kring mer abstrakta idéer och värden. I studien fick deltagare se två kolumner med illustrationer och välja mellan dem baserat på olika positiva adjektiv. Vänsterhänta valde de som fanns på vänster sida, medan de högerhänta tenderade att välja de till höger.

– Vänsterhänta tänker indirekt att det goda är till vänster och det dåliga till höger, även om allting i vårt språk och i vår kultur uttryckligen säger att det är tvärtom, kommenterade studieförfattaren och psykologen Daniel Casanto resultatet i ett uttalande.

Källa: Huffington Post   Foto: IBL/Shutterstock

Läs mer:

Varför är fler högerhänta än vänsterhänta?

Därför bär mammor barnet på vänster sida

Vänsterhänta är smartare enligt ny studie