Tidiga tecken på utbrändhet – ta dem på allvar!

Tecken på utbrändhet.

Idag drabbas allt fler unga av stressrelaterad sjukdom, och kvinnor löper större risk än män att bli sjuka av stress. Att stå utan arbete, ha ett svagt socialt nätverk ökar risken att drabbas, likaså känslan av att man inte kan kontrollera sin situation.

Den som drabbas av utmattningssyndrom upplever ofta flera signaler innan det tar stopp. Ta dessa på allvar, innan det är för sent:

Känslomässiga varningssignaler

Du blir lättare irriterad är normalt

Du blir lättare nedstämt än tidigare

Du upplever oro eller ångest

Kroppsliga varningssignaler

Du är onormalt trött

Du har hjärtklappning

Du har orolig mage

Du upplever att det är svårt att slappna av

Du svettas mer än vanligt

Dina händer darrar

Du upplever andnöd

Kognitiva varningssignaler

Du glömmer saker

Du har koncentrationssvårigheter

Du tappar ord

Källa: 1177 Vårdguiden

Trött, utbränd eller sjuk – vad säger din kropp?

Många svenskar upplever en ständig trötthet. Men när är känslan en varningssignal för något annat?

Trött, utbränd eller sjuk – tyd din kropps signaler

Malin blev utbränd: ”Måstena tog aldrig slut”

En dag när Malin Landberg stod inför sina elever tystnade hon plötsligt – mitt i en mening. Hon hade glömt vad hon pratade om.

 Malin blev utbränd: ”Mina måsten tog aldrig slut”

Redaktionens tips