Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Hur god självkännedom har du? Testet som avslöjar dig

19 maj, 2022 
kvinna som funderar
Din grad av självkännedom och hur du agerar på den kan vara helt avgörande för din lycka, ditt välmående och hur nöjd du är med ditt liv. Gör vårt test och dra nya lärdomar om ditt innersta mående.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Forskare har tagit fram ett nytt test som att räknar ut hur väl du står i kontakt med ditt inre. Detta mäts i tre delar: självinsikt, självacceptans och hur väl man följer sin egen inre livskompass.

I de olika områdena ingår:

Självinsikt

Insikt om ens innersta känslor, upplevelser, värderingar, tillgångar, mål etc.

Självacceptans

Att fullt inse och erkänna sina karaktärsdrag, utan att döma sig själv för dem.

Självuppfyllande

Att använda insikterna om sig själv för att leva det liv man vill.

För att fullt ut nå självkännedom och äkta välmående, behöver du alla tre delarna. Exempelvis kan självinsikt utan acceptans resultera i självömkan och destruktivt beteende.

Så gör du testet

Gradera hur väl du känner igen dig i följande påståenden, enligt följande skala:


Stämmer inte alls (1 poäng), Stämmer inte (2 poäng) Stämmer inte riktigt (3 poäng) Varken eller (4 poäng) Stämmer lite (5 poäng) Stämmer ganska mycket (6 poäng) Stämmer helt (7 poäng). OBS: Notera att fråga nummer fyra räknas omvänt och ger minuspoäng.

Annons

Räkna samman dina poäng.

 1. Jag förstår vem jag är, på djupet
 2. Det är lätt för mig förstå vad det är jag egentligen känner i en situation
 3. Jag känner mig själv väl
 4. Jag kan ibland bli överraskad av min egen reaktion
 5. Jag försöker att inte döma mig själv
 6. När jag inser saker om mig själv som jag egentligen inte tycker om, försöker jag acceptera dem
 7. Även när jag inte gillar mina känslor eller åsikter, försöker jag se det som en del av mig
 8. Jag kan lätt förlåta mig själv för misstag jag har gjort
 9. Jag försöker hitta små sätt att försäkra mig om att mitt liv verkligen speglar vad som är viktigt för mig
 10. Jag lägger tid på att göra saker som reflekterar vem jag verkligen är
 11. Jag försöker säkerställa att jag handlar i enighet med mina värderingar
 12. Jag försöker se till att mina relationer speglar mina värderingar.

Hur gick det?

De första fyra frågorna är handlar om din självinsikt, de fyra i mitten står för din självacceptans och de fyra sista för hur väl du följer din egen inre kompass.

Vad betyder resultatet?

Låga poäng antyder att du antagligen inte har så stor självinsikt, accepterar dig själv eller agerar på ett sätt som linjerar med dina egna mål, värderingar och känslor. Risken är stor att du känner ledsamhet, ilska, förvirring, stress och en hög grad av otillfredsställelse med ditt liv.

Höga poäng korrelerar med en hög självmedvetenhet – att du är i god kontakt med dina innersta känslor, inte dömer dig själv för hårt och tar ansvar för att leva det liv du vill. Forskning visar att detta ofta har ett starkt samband med positivitet, nöjdhet och meningsfullhet. Grattis!

6 tecken på att du är en övertänkareBrand logo
6 tecken på att du är en övertänkare

Lärdomar och insikter av testet

Många av oss lägger mycket tid och kraft på att känna in hur andra mår och vad de önskar samt att vara i fas med de senaste trenderna och snackisarna. Men att känna in hur vi själva mår och vad vi önskar och att vara i fas med det, kommer ofta i andra hand.

Prova att några gånger varje dag fråga dig själv:

 • Har jag självinsikt?
 • Har jag haft självacceptans?
 • Har mitt agerande varit i linje med mitt sanna jag?

Att lära känna dig själv bättre och vara din egen bästa vän kan förändra ditt liv.

Källa: Psychology Today

Foto: TT

Annons