Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Stor guide: Hitta bästa terapiformen för dig

11 apr, 2010 
Dags att söka hjälp? Så hittar du rätt tearpiform.
Känns livet så tungt att du behöver hjälp? Har du behov av personlig utveckling? Här är guiden till den terapi som passar bäst!
Annons

 

Dansterapi

Metoden går ut på att använda dans och rörelse terapeutiskt, d v s låta kroppen uttrycka sin berättelse, och även de alternativa möjligheter och den utveckling som kan finnas tillgänglig. Rörelse används helt enkelt i stället för, eller som ett komplement till, samtal. Särskilt personer som har svårt att uttrycka sig språkligt kan ha glädje av dansterapi, till exempel autistiska barn. Några specialområden där dansterapi är användbart är till exempel posttraumatiskt stressyndrom, ätstörningsproblematik, sexuella övergrepp och psykosomatiska sjukdomar. Info: Svenska föreningen för dansterapi, www.dansterapi.info.

EMDR, ögonrörelseterapi

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. kallas också för ögonrörelseterapi. I EMDR stimuleras patientens hjärnaktivitet med ögonrörelser med hjälp av terapeutens hand, med ljud i hörlurar eller med försiktiga trumningar på patientens knän eller handflator. Ögonrörelserna blir desamma som när man drömmer, men patienten är vaken hela tiden. Metoden kan hjälp mot svåra problem och trauman efter sexövergrepp, tortyr, sorg och svek, så kallat PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. I dag finns 43 certifierade EMDR-terapeuter i Sverige.

Annons

Gestaltterapi

Går ut på att avsluta ”unfinished business” som man bär med sig, t ex traumatiska upplevelser, separationer, konflikter. Målet är att omedvetna känslor och tankar ska aktualiseras och komma på plats i helheten. Genom rollspel, återupplevande av tidigare händelser samt avreaktion av ilska och rädsla har klienten möjlighet att bli medveten om hela sin person eller gestalt. Info: Gestaltakademin i Stockholm, www.gestaltakademin.se, 08-10 81 71.

Jungiansk analys/terapi

Bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teorier om det omedvetna och kollektivt omedvetna som delvis skiljer sig från Freuds. Stor vikt läggs vid symboler, främst de som uppträder i drömmar. Det finns ett fåtal jungianska analytiker i Sverige, men idag finns också ett okänt antal legitimerade psykoterapeuter som arbetar med jungiansk psykologi som inspirationskälla. Info: Centrum för Jungiansk Psykologi, www.cjp.se, 08-83 07 00.

Annons

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Grundar sig på forskning inom inlärning, sociologi och kognitionspsykologi. Terapeuten hjälper klienten att bli varse och därefter förändra tankestrukturer och beteenden för att på så sätt minska symtom, exempelvis ångest, ätstörningar eller fobier. Man koncentrerar sig på nuet och ”gräver inte” så mycket i det förflutna. Det är vanligt med olika former av beteendeträning, t ex vid behandling av fobier. Info: Beteendeterapeutiska föreningen, www.kbt.nu, 08-700 00 83.

KBT på Internet

Man arbetar på ungefär samma sätt som hos en kognitiv beteendeterapeut, men allt sker via Internet. I olika lektioner får man fakta om orsaker och behandling. Bit för bit tar man reda på mer om sig själv, arbetar systematiskt med känslor, tankar, reaktioner och beteenden, lär sig avslappningsteknik och får instrument för att mäta förändringen. Man arbetar på egen hand, i egen takt. Info: Livanda Internetkliniken AB, www.livanda.se, 021-80 00 30. Careit, www.careit.se, 08-545 140 50.

Annons

Kognitiv psykoterapi

Befinner sig mellan beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Arbetar med att förändra sättet att tänka och att därmed förändra livsinställningen. Patient och terapeut bildar ett team som tillsammans kartlägger hur patienten tänker och tolkar händelser och även testa ifall dessa tankar och tolkningar är riktiga. Info: Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi,www.kognitiva.org.

Musiklyssningsterapi – GIM

Är en musikterapi där man arbetar med färdiginspelad klassisk musik. I ett avslappnat tillstånd får klienten lyssna på musiken och beskriva de inre bilder, känslor, minnen och kroppsförnimmelse som väcks. Metoden vidgar det psykologiska upplevelsefältet till minnen som ligger utanför språket och till symboliska inre bilder. Genom detta kan man uppleva inre resurser som hjälper en att möta, äga och hantera inre konflikter och otillfredsställda behov. Personer med traumarelaterade tillstånd, krisbearbetning och psykosomatiska sjukdomar kan ha stor glädje av Info: Dag Körlin, psykiater, leg psykoterapeut, auktoriserad GIM-terapeut och GIM-lärare 08-756 40 47 eller [email protected]

Annons

Parsamtal

Parsamtal är ett ideellt nätverk av personer som regelbundet utövar metoden. Först går man en grundklass, sedan tar man kontakt med en person man vill parsamtala med. En är huvudperson och bestämmer vad som tas upp i samtalet. Den andra är medhjälpare. Sedan byter man roller. Medhjälparen lyssnar aktivt och uppmärksamt på vad huvudpersonen berättar och uttrycker, utan att värdera, avbryta eller tolka. Då skapas trygghet för huvudpersonen att våga urladda känslor. Info: RC har inget telefonnummer eller svensk hemsida. Huvudorganisationens hemsida: www.rc.org. I Sverige kan du mejla till följande personer för info om grundklasser: [email protected], [email protected], [email protected].

Psykodynamisk terapi

Betoning på insikt om de första relationernas betydelse för utvecklingen och nusituationen. Vid sidan av denna förståelse skapar också i viss mån frigörelse av undanträngda känslor medvetenhet och symtomlindring. Målet är att bli medveten om känslor, avsikter och behov, för att kunna påverka sin situation i nuet på ett mer medvetet sätt. Den vanligaste terapiformen i Sverige. Info: Riksföreningen Psykoterapicentrum, www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se. Telefonnummer till lokalföreningar finns på hemsidan. Stockholmsföreningen, 08-31 59 99, kan svara på många allmänna frågor.

Annons

Psykosyntes

Målet är en balans mellan olika så kallade delpersonligheter, vilket ger större harmoni i tillvaron. Vägen dit är att lära känna sina olika sidor och vad man behöver uttrycka för att bli en hel person. Terapin omfattar olika tekniker som exempelvis fri teckning, visualiseringar och samtal. Info: Stockholm: PsykosyntesAkademin, www.psykosyntesakademin.se, 08-641 47 00. Göteborg: PsykosyntesInstitutet, www.psykosyntesinstitutet.se, 031-779 78 68. HumaNova, www.humanova.com, finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, 08-668 10 00.

Uttryckande konstterapi

En metod där man, förutom samtal mellan terapeut och klient, också använder sig av alla kreativa uttryck som musik, bild, dans, rörelse, drama och poesi. Uttryckande konstterapi passar dels människor som har svårt att uttrycka sig språkligt, exempelvis barn eller äldre, samt paradoxalt nog också de som har extremt lätt att uttrycka sig språkligt, eftersom denna metod då kan hjälpa till att gå bortom verbala försvar. Info: Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi, www.expressivearts.se, 08-640 74 47.

Av Eva Sanner och Monika Brannäs

Annons