Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Så minskar du själv risken för depression

15 apr, 2016 
Vissa riskfaktorer för depression kan du själv påverka.
Depression är ett av våra största folkhälsoproblem. Men det finns saker du kan göra själv för att minska risken att drabbas. Här är en lista.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Vissa påverkas så mycket av omställningen från sommar till höst eller vinter till vår att de utvecklar så kallad årstidsbunden depression.

Och faktum är att depression är ett av våra största folkhälsoproblem. Men det finns saker du kan göra själv för att minska risken att drabbas. Här är en lista som Statens Folkhälsoinstitut sammanställt:

Fysisk aktivitet

Det finns vetenskapliga bevis att fysisk aktivitet minskar risken depression bland ungdom. Detta gäller sannolikt även för vuxna. Så försök att röra på dig så mycket du kan. Kom ihåg att all rörelse är bra rörelse!

Alkohol

Låg alkohol- och tobakskonsumtion minskar också risken.

Kost

Sambanden mellan kost och depression är osäkrare. Det finns dock ett visst stöd för att ett högt intag av omega-3 fett och av folsyra minskar risken för depression.

Sömn

Det finns ett tydligt samband mellan brist på sömn och depression. Det är fortfarande oklart hur de hänger ihop, men det är tänkbart att det är sömnsvårigheter som orsakar depression. Här kan läsa om sömnbrist och hur du kan bota den.

Annons

Mindfulness

Vänstra frontalloben i hjärnan är mindre aktiv än normalt på en del personer med ökad risk för depression. Träning i mindfulness både ökar aktiviteten i denna del av hjärnan och minskar risken för psykiska problem. Här kan du läsa om ett nytt program med mindfulness på nätet.

Sociala faktorer – som är svårare att själv påverka

Det finns en växelverkan mellan negativa livshändelser och depression. En person som tidigare varit deprimerad upplever ofta saker mer negativt och riskerar därför att bli deprimerad igen.

Personer med bättre sociala förhållanden löper mindre risk för depression, något som kan bero på att de utsätts för mindre påfrestningar.

Stora sociala skillnader i ett land medför ökade påfrestningar för de minst gynnade. Ett flertal studier visar att en relativt jämn fördelning av resurser minskar risken för depression i befolkningen i stort.

Ett gott samspel mellan barn och föräldrar skyddar mot depression i vuxen ålder. Likaså ger en trygg uppväxt med en familj utan konflikter och en bra skola ett bra skydd mot depression.

Annons

Symptom på depression

Så här skriver Vårdguiden om depression:

”En depression kan ge många olika symtom. Att vara nedstämd och ledsen eller att inte känna glädje eller intresse för någonting är de viktigaste. Nedstämdheten håller i sig under minst en tvåveckorsperiod om det är frågan om en depression.

Många drabbas av ångest. Ångesten är ofta värre på mornar och förmiddagar men inte alltid.

Du kan bli orkeslös, likgiltig och få dålig självkänsla. Du kan tappa matlusten eller börja tröstäta. Många som är deprimerade sover sämre. Du kanske sover oroligt och vaknar tidigt, eller tvärtom, du sover tungt och länge men känner dig ändå inte utsövd.

Det är vanligt att man vid en depression känner sig värdelös och ansvarig för svåra misstag, till exempel i sitt arbete. Många deprimerade tänker på döden på olika sätt, exempelvis på personer som avlidit. Det är vanligt att tankeförmågan blir sämre och att det är svårare att ta beslut.

Depression kan även ge kroppsliga symtom som förstoppning eller menstruationsrubbningar. Vid en djup depression kan självmordstankar eller planer på att begå självmord finnas.

Om du misstänker att du är på väg in i en depression bör du söka hjälp i första hand hos din husläkare.”

Av: Anna Sundesten

Bild: Thinkstock

Läs mer:

Testa dig själv: Är din oro normal eller inte?

Hur ska man välja rätt när man mår dåligt?

Jag vill äntligen må bra – hur gör jag?!

Annons