Så här kan du hantera skamkänslor – 5 tips

Reagera på känslor

1. Uppmärksamma känslan. Och fråga dig: Är det rimligt att jag känner så här? Har jag gjort något som är dumt/skadligt gentemot mig själv eller andra?

2. Om inte, bestäm dig för att lösgöra dig från skamkänslan. Säg det gärna tydligt och högt för dig själv.

3. Prata med någon om hur du känner. Då får du ofta hjälp att avdramatisera skammen. Kanske personen kan berätta om exempel när hen känt oberättigad skam? När vi blir bemötta med empati och igenkänning minskar skammen automatiskt.

4. Skriv ner vad du skulle säga om din bästa vän kom till dig med samma berättelse. Försök rikta samma förståelse och empati gentemot dig själv.

5. Omfokusera. Lägg märke till skammen, men stanna inte i den. Att resa sig upp, byta rum, göra något annat hjälper ofta. Låt inte skammen greppa tag i dig.

 

”Jag kände skam – när andra gjorde mig illa”

Läs också: ”Jag kände skam – när andra gjorde mig illa”

 

 

Utvald läsning