Ojämställda krav gör att vi stressar mer

Jämlikhetsidealen behöver utvecklas, enligt en avhandling från Göteborgs universitet. Detta eftersom de nuvarande ställer olika krav på kvinnor och män samt krockar med andra samhällsnormer.

Något som i sin tur leder till ökad stress. Inom medelklassen är det självklart för de flesta män att vara föräldralediga. Men det är fortfarande ett val. Kvinnor däremot förutsätts alltid ta ansvar för hem och familj för att inte ses som dåliga.

Läs också: Chefredaktören: Nu tar vi fajten mot stressen!

När det gäller omsorg om åldrande föräldrar är de här idealen ännu tydligare, där döttrar ofta förväntas ta större ansvar än söner.

Källa: Göteborgs universitet Foto: IBL

Studie: Kvinnor stressar mer – även på fritiden

Läs också: Studie: Kvinnor stressar mer – även på fritiden

Utvald läsning