Ny studie: Ditt liv passerar i revy innan du dör

Forskare vid Hadassah University in Jerusalem började med att djupintervjua sju personer som haft en nära-döden-upplevelse. Utifrån resultatet sammanställde de sedan ett frågeformulär som 264 personer med liknande erfarenheter fick besvara, skriver The Telegraph.

I fiktionens värld är det förstås inte ovanligt att återblicken spelas upp i kronologisk ordning. Verkligheten verkar dock vara en annan.

Flera av svarspersonerna beskrev hur ordningen på minnena verkade helt slumpartad. I vissa fall verkade minnena också dyka upp exakt samtidigt, hävdade deltagarna.

Ett annat vanligt fenomen var att minnena dök upp från en annan persons synvinkel, enligt studien.

Tappade tidsuppfattning

Deltagarna beskrev även hur begreppet tid helt saknade meningen i samband med nära-döden-upplevelsen.

”Det fanns ingen linjär utveckling, det fanns inga tidsgränser… Det kändes som jag var där i flera hundra år. Jag var inte i tid och rum så frågan känns omöjlig att svara på”, skriver en av deltagarna som citeras av The Telegraph.

En annan beskriver det som att upplevelsen pågick i ett ögonblick och tusen år – samtidigt.

Enligt forskarna kan fenomenet kopplas till i vilken del av hjärnan som minnena lagras. Delarna där minnena sparas påverkas inte lika starkt av blod- och syrebrist vid allvarliga olyckor som andra delar. Detta innebär också att de är bland de sista hjärnfunktionerna som slutar fungera.

Studien, som nu publicerats i ”Consciousness and Cognition”, bryter i princip helt ny mark eftersom det inte finns särskilt mycket forskning som förklarar nära-döden-upplevelser.

Artikeln kommer ursprungligen från allas.se

Foto: Thinkstock

 

Axel Schylström var nära döden – nu tävlar han i Mello

Läs också: Axel Schylström var nära döden – nu tävlar han i Mello