5 konsekvenser av att ha en narcissistisk förälder

Narcissistisk mamma och pappa kan ge konsekvenser som vuxen.
1:38

Efter reklamen: 7 saker som avslöjar en narcissist

(1:38)

Att växa upp med en narcissistisk förälder kan få konsekvenser långt utanför barndomen. Som vuxen kan en obearbetad uppväxt ofta innebära en sämre förmåga att ta hand om egna behov, skadad självkänsla och svårighet att få relationer att fungera.

Ständig jakt på bekräftelse

En narcissistisk person kräver uppmärksamhet, och skyr inga medel för att få den. Barn till narcissistiska föräldrar lär sig tidigt att tillfredsställa och prioritera förälderns behov framför sitt eget. Eftersom barnet ofta belönas och får en efterlängtad bekräftelse när det gjort ”rätt” skapas ofta en skev självbild där barnet undervärderar sig själv. Som vuxen kan detta visa sig som dålig självkänsla, ständig jakt på tillgivenhet och ett bekräftelsebehov byggt på belöning och prestation.

Så ser du om någon är narcissist – ansiktsdraget som avslöjar

Känsla av att inte räcka till

En narcissistisk person är ofta manipulativ och använder straff och hot. I barnets värld kan den krävande föräldern snabbt skapa en ängslighet, eftersom barnet vet att fel beslut straffar sig. Obearbetat kan detta odla känslor av otillräcklighet, oro och inkompetens.

Därför har narcissister svårt att ha seriösa förhållanden

Svårt att hitta sin identitet

Narcissisten ser bara det bra i sig själv. Att barnet speglar både personlighetsdrag och utseende belönas i regel, vilket gör det svårt att skapa sin egen identitet och odla de karaktärsdrag som annars skulle skapa den sanna personligheten. Det kan i sin tur leda till känslor av vilsenhet, ovisshet och osäkerhet. Att tvingas visa upp vad mamma eller pappa förväntar av dig kan skapa svåra identitetsproblem som vuxen.

Säg aldrig detta till en narcissist!

Svåra skuldkänslor

För en narcissist är den egna lyckan och välbefinnandet viktigast. Personer i omgivningen, även egna barn, är medel för att se till att narcissisten mår bra. Narcissistens lycka, och olycka, är ett ständigt fokus för dess omgivning och barn till narcissister får tidigt lära sig ta ansvar för att tillgodose förälderns behov. De tar ofta så mycket ansvar att de glömmer att de är barn och blir mer av en stödjande partner och på sikt förälder till sin egen förälder. Det kan göra det svårt att bryta helt med krävande mamma eller pappa och eventuella skuldkänslor kan verka värre än en distanserad relation.

Är din partner narcissist? Här är varningssignalerna!

Osund pessimism

Barn till narcissister får ofta höra att de inte duger eller är bra nog. För att skydda sig mot anklagelser lär sig ofta barnet att förvänta sig det värsta. Som vuxen kan det beteendet göra det svårt att våga bli förälskad – styrd av rädslan att bli övergiven.

Är ditt ex en narcissist? Här är otippade tecknet!

 

Källor: Mayo Clinic , boken Will I ever be good enough?: Healing the daughters of narcissistic mothers

Läs också:

Olika typer av narcissister och hur de är i förhållanden

Allt om narcissism – så vet du om du själv eller din partner är drabbad

3 olika narcissisttyper – så är de i förhållanden

 

 

Redaktionens tips