Micael Dahlen: Vi behöver bli mer busiga – och mindre duktiga

Splitbild: En kille som har tårta i ansiktet och bild på Micael Dahlen

Enligt World Happiness Report är Sverige, på en sjätte placering, ett av världens lyckligaste länder. På första respektive andra plats ligger våra grannländer Finland och Danmark, skriver Micael Dahlen i SvD.

Stanna upp och fånga lyckan – lär dig vara här och nu
0:55

Efter reklamen: Stanna upp och fånga lyckan – lär dig vara här och nu

(0:55)

Slå på ljud

Det vi däremot är i Sverige, det är duktiga, skriver professorn vidare:

”Vi livspusslar, planerar och stressar för att göra allt vi ska. Är enligt ryktet världsmästare på att stå prydligt i kö närhelst det ges tillfälle. Danskans dygtig betyder skicklig. I finskan är duktig inte ens ett eget ord. Det är däremot busig. Men vet alla i Sverige vad det innebär, att göra något vi egentligen inte ska göra? Att göra något vi inte borde, bara för att vi kan? Hur busiga är vi egentligen?”, inleder han texten.

Av ren nyfikenhet skickade han därför ut frågan till över 1000 svenskar i åldrarna mellan 18 och 79 år: När gjorde du någonting busigt senast?

Lyckoforskaren: Livsvalen svenskarna ångrar mest

Så busiga är svenskar

51 procent svarade blankt i undersökningen:
”Helt busiga verkar vi alltså inte vara, rent bokstavligt och statistiskt”, konstaterar Micael Dahlen.

Så många har gjort någonting busigt...
Senaste året: 12 procent.
Senaste halvåret: 8 procent.
Senaste månaden: 11 procent.
Den senaste veckan: 18 procent.

Olika typ av bus:
Bland de busiga svaren nämndes allt från att nalla på barnens lördagsgodis, hoppa fram och skrämma en kollega, planka in på ett evenemang till att hoppa över ett jobbmöte.

Kvinnor och män:
Busigheten mellan män och kvinnor skilde sig inte åt, den var lika hög (eller låg), skriver Dahlen.

Olika åldrar:
Inte heller skilde det sig speciellt mycket mellan åldrarna, möjligtvis kunde Dahlen urskilja en liten topp i mitten av livet.


”Kanske kan det bero på att den perioden i livet bjuder fler tillfällen att vara busig eller kanske kan det vara då, mitt i pusslandet, planerandet och stressandet, behovet att ta ledigt från det duktiga är lite extra stort”, skriver han.

Källa: Micael Dahlen, med hjälp av Novus panel.

Varför ska vi vara busiga?

Om vi inte är bra på att vara busiga, varför ska vi inte bara fortsätta vara duktiga, som vi är så duktiga på? Enligt Dahlen hänger bus och lycka ihop, i alla fall ”lite grann”.

Lyckoforskaren: Så kan en "bucket list" ge ditt liv djupare mening

”När jag jämförde människors lycka på en skala 1–10 hamnade de som svarade blankt på busighetsfrågan lägst i genomsnitt, på 7,21, medan de som gjort något busigt den senaste veckan hamnade högst på 7,50”, skriver professorn och fortsätter:

”Det är verkligen ingen stor skillnad (konstigt vore väl annars) och orsak och verkan går inte att fastställa, nog kan lite busighet tänkas påverka lyckan likväl som att lite lyckligare människor kan tänkas vara lite mer benägna att busa”.

Att vara busig verkar också hänga ihop med att ”leva ett psykologiskt rikare liv”. De som svarade blankt på busighetsfrågan hamnade lägst på skalan, och de som busat den senaste veckan hamnade något över, även om skillnaden inte var jättestor.

Även om Micael Dahlens undersökning gav hälften blanka svar när det kommer till att vara busiga, vet vi i alla fall att det ”inte verkar skada att vara det lite oftare”, skriver Micael Dahen avslutningsvis i SvD.

Bubbelhoppa: Utmana dig att leva slumpmässigt

Utvald läsning