Forskare: Du kan styra din egen glömska

Studier från Lunds universitet visar att vi kan träna oss på att avsiktligt glömma saker.

Psykologiforskaren Gerd Thomas Waldhauser har skapat hjärnavbildningar som visar att vi styr minnet på samma sätt som vi styr vår motorik.

Han lät en testgrupp först öva in ny fakta, som de sedan ombads försöka glömma bort. EEG-mätningar visade att samma delar av hjärnan aktiveras när vi håller tillbaka ett minne som när vi håller tillbaka en rörelseimpuls.

Waldhauser menar att det finns många tillfällen då en person kan vara behjälpt av att glömma. Den som är deprimerad och ältar negativa känslor eller någon som drabbats av posttraumatiskt stress till exempel.

– Vi vet att ”bortglömda” eller undertryckta känslor ofta yttrar sig i fysiologiska reaktioner, säger Waldhauser som är noga med att påpeka att testpersonerna tränades i att glömma neutral information i en sluten laboratoriemiljö.

Träning i att glömma en traumatisk händelse skulle vara mer komplext. Och det finns få studier kring effekterna av en medveten förträngning av traumatiska upplevelser.

Källa: forskning.se

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock