Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Lär dig tyda ditt inre med enneagram-modellen

01 maj, 2022 
Laila Dahl och enneagram
Enneagrammet är en uråldrig modell för självkännedom. I grunden står nio olika förhållningssätt och grundläggande drivkrafter som belyser vad vi innerst inne längtar efter, men även vad vi ibland flyr ifrån – och hur vi uppnår balans. Vi hjälper dig hitta och dra lärdom av din siffra.
Annons

Enneagrammet är alltså ett verktyg för att komma till viktiga insikter och få hjälp med vad just du behöver för att må bättre och utveckla en mer harmonisk, kraftfull, tillåtande och sundare version av dig själv.

En av de som fastnat för modellen är par- och relationsterapeuten Laila Dahl, som nyligen gett ut boken Enneagrammet – 9 förhållningssätt till livet. Laila själv kom i kontakt med enneagrammet för 15 år sedan på en kurs, fascinerades direkt av den och är numera utbildad enneagramcoach.

Vad grundar sig ennegrammet på?

Hon är noga med att poängtera att enneagrammet inte är en modell för att dela in oss i personlighetstyper utan snarare för att hitta ett förhållningssätt, livsstrategier, som vi känner igen oss i.

– Enneagrammet bottnar i vår barndom. De roller vi tar och det förhållningssätt vi utvecklar som barn ger oss ett par glasögon vi sedan bär genom livet, förklarar Laila, och exemplifierar:

Annons

– Vissa barn upptäcker att om man är lydig får man uppmärksamhet, beröm och lugn, andra att man får uppskattning om man är hjälpsam, och så vidare. Dessa erfarenheter formar oss och påverkar hur vi parerar livets händelser och relationer.

Man har med sig sitt grundläggande förhållningssätt hela livet, men mellan 25-35 har det som allra starkast uttryck, menar Laila. Därefter har vi ofta kommit till insikt om våra beteenden, i bästa fall filat på dem en del. Då kan strategin vara svårare att ringa in.

Så hittar du din strategi

För att hitta sitt förhållningssätt behöver man läsa in sig på de olika strategierna. Den som känner sig förvirrad och upplever att man känner igen sig i flera av strategierna, kan ha förtröstan i att det inte alltid är så självklart. Laila själv menar att det tog henne en evinnerlig tid att komma fram till vilken av dem som var hennes primära punkt. Men när hon började titta på motivation och drivkrafter klarnade det.

5 Människotyper du bör undvika för att må braBrand logo
5 Människotyper du bör undvika för att må bra

Vad har enneagrammet lärt dig om dig själv?

– Jag är en fyra, men känner också igen mig väldigt mycket i såväl nian som sjuan. Jag är uppvuxen med föräldrar som var realister. Jag fick mycket kärlek, men man pratade inte så mycket om känslor. Det var mer ”nu är det som det är”. Det gjorde att jag blev den som hade spröten ute och ofta bar känslorna även för resten av familjen. Enneagrammet har gett mig insikten av att jag måste skilja på andras känslor och mina egna, det är ju extra viktigt som terapeut.

Annons

– Jag har också lärt mig att jag är bra nog som jag är, jag måste inte bli nåt annat. Jag har blivit mer tacksam för det som är och har lärt mig att inte jämföra mig så mycket med andra.

Så kan enneagrammet hjälpa våra relationer

För par kan enneagrammet ge värdefulla förklaringar till varför vi beter oss på ett specifikt sätt, eller varför vissa saker är så viktiga för vår partner. Det kan ge viktiga aha-upplevelser eftersom vi ofta förväntar oss att vår partner ska göra och tänka som oss själva.

– Enneagrammet kan göra stor nytta i parterapi. Även för den som inte är intresserad av psykologi är det åskådligt och lätt att ta till sig. Det får en att se på sig själv med distans och ger också en större förståelse för varandra och varför ens partner beter sig på ett visst sätt: ”Jaha, det det finns en anledning till att du gör så här, det är inte bara för att du är störig”. Man kan också komma fram till varandras sårbara delar och att se varandra ur det ljuset kan ge väldigt starka möten.

Annons

Om man jämför med exempelvis astrologi – funkar alla strategier ihop?

– Det finns inga siffror som inte passar ihop, menar Laila. Istället handlar det mer om hur man mår och vilken grad av personlig mognad och insikt man nått i sitt förhållningssätt.

Enneagrammet avslöjar dina underliggande drivkrafter

Din strategi bestäms mer av ditt ”varför” bakom dina beteenden och egenskaper än av beteendet i sig. Följande områden ingår i de underläggande drivkrafterna.

Grundmotivation: Det som du mer eller mindre alltid eftersträvar – och som du ”måste” göra för att kunna känna dig hel eller okej.

Grundrädsla: Det som du till varje pris vill undvika och försöker förhindra att det händer.

Akilleshäl: En fallgrop eller trigger du återkommande brottats med.

Fixering: Det som du mentalt fokuserar på och blir överdrivet fixerad vid.

Livslögn/illusion: Ett gammalt destruktivt budskap du tolkade in tidigt i livet och som blivit en inre övertygelse.

Grundlängtan sedan uppväxten: Det som du innerst inne alltid längtat efter att få höra, känna och vara.

Vilken av de 9 strategierna är din?

Enneagrammet har många olika lager att djupdyka i (vilket du bland annat kan läsa mer om i Lailas bok). Men vill du skaffa dig en snabb uppfattning och hur det funkar och vilken strategi som kan tänkas vara din, kommer här en kort översikt över de grundläggande dragen i de olika strategierna.

enneagrammet modell

1. Förbättraren

Vill visa upp en oklanderlig person som är god och gör rätt i allt. Men om du dalar neråt i stället för att klättra uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du just i din iver att göra rätt, faktiskt göra ”fel”.

Annons

Utan insikten att din egen måttstock bara är din egen – och inte nödvändigtvis alla andras – kan den vrede du försöker bemästra i stället komma ut som bitterhet, dömande eller självgodhet. Alltså i princip motsatt det du som Etta i grunden eftersträvar – att vara god och göra gott i världen.

2. Hjälparen

Vill visa upp en osjälvisk person som ger av sig själv, sin tid och sina resurser till andra. Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att knyta starka, relationella band börja se dig själv som oumbärlig och behövd av allt och alla.

Utan insikten att de du hjälper inte alltid bett om din hjälp, och av den anledningen kanske inte bjuder tillbaka, blir du gränslös och krävande eller kan agera martyr.

3. Presteraren

Vill visa dig framgångsrik, vara en vinnare i världen. Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att visa upp en lyckad image och uppnå dina mål börja konkurrera eller anpassa din framtoning utifrån vilket syfte du har för stunden.

Annons

Du kan då framstå som ytlig eller falsk inför de människor du vill imponera på eller bli älskad av, och du förlorar den beundran du från början ville vinna.

4. Individualisten

Vill visa dig och bli förstådd som en autentisk person, och uttrycka det i världen. Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att hitta vad som är unikt med dig, förlora dig själv i själva sökandet.

Då har du – i stället för att bara vara dig själv – gått miste om det du så hett eftersträvar, din verkliga autenticitet och rätten att passa in med andra precis som du är.

5. Utforskaren

Vill visa upp en kompetent person genom att förstå saker, samla kunskap och vara oberoende. Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du dra dig undan omvärlden så effektivt att du blir världsfrånvänd och bara lever i din egen bubbla.

Annons

Då har du som Utforskare byggt in dig i ditt eget hörn, utan egentlig kontakt med det verkliga livet utanför, bland dina medmänniskor.

6. Lojala realisten

Vill visa upp en pålitlig och lojal person. Ett sätt att skapa trygghet för dig själv och andra är att förutspå och förebygga oönskade scenarier. Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att förebygga olyckor och problem, fastna i katastroftankar.

Du har då som Lojal realist åstadkommit precis det du ville undvika, nämligen mer otrygghet, oro och rädsla.

7. Entusiasten

Vill visa upp en positiv och entusiastisk person, och gör det genom att planera för roliga upplevelser och undvika smärtsamma känslor.

Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att undvika obekväma tankar och känslor driva dig själv på ständig flykt. Du flyr till slut inte bara från oro eller sorg, utan också från dig själv.

Annons

8. Utmanaren

Vill visa upp en person som har kontroll och framför allt se till att ingen sätter sig på honom eller henne.

Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att behålla kontrollen, bli din egen självutnämnda ledare som utan hänsyn till andras känslor bara kör på. Med det riskerar du som Utmanare att förlora förtroendet och tilliten från de människor du vill leda, beskydda eller älskas av.

9. Medlaren

Vill visa upp en flexibel och anpassningsbar person och gör det genom att behålla lugnet eller blunda för konflikter.

Men om du dalar neråt i stället för uppåt i din personliga utveckling, om du kommer i obalans eller under långvarig stress, kan du i din iver att skapa en harmonisk plats för dig själv och andra, invaggas i en falsk ”blind” frid. Du som Medlare går då miste om den utveckling och plats som du skulle kunnat få om du vågat möta verkligheten som den är.

Annons

Känner du igen dig i flera av siffrorna?

Det är vanligt, men analysera modellen till du hittar den mest tongivande. En början kan vara att ringa in de tre som du känner dig mest träffad av. Genom att titta noggrannare på var och en av dem kommer du till slut att hitta den strategi du känner igen dig i såväl barndomen som i olika reaktioner.

Läs mer om de olika strategierna i exempelvis boken Enneagrammet – 9 förhållningssätt till livet.

Vad betyder pilarna?

Utifrån den typ du kommer fram till att du är har du sedan pilar till andra strategier. De visar hur din grundstrategi ändrar sig i olika situationer och var deras möjligheter att utvecklas ligger närmast till hands.

Varje strategi har också så kallade vingar på varsin sida (de angränsande siffrorna). Du kan förstås ta dig fram utan vingar eller genom att flaxa med enbart den ena av dem – men när du använder båda blir din strategi mer balanserad.

Enneagrammets historia

Enneagrammets rötter sträcker sig ända tillbaka till 400-talet och senare den Grekiska antiken (ennea betyder just nio på grekiska). På 60-talet fick modellen nytt liv och under åren har filosofin vidareutvecklats i takt med att psykiatriker, terapeuter, psykologer, coacher, präster och filosofer plockat upp det.

Enneagrammet är nu en validerad modell för personlig utveckling som de senaste åren vunnit allt större mark världen över.

Foto: Per Dahl

Annons