Har du minnen du helst vill glömma? Det kan du!

Fräknig kvinna som ser bekymrad ut

Vissa saker minns man, annat glömmer man bort…

Många av oss tror att minne och glömska är en passiv process som vi inte kan göra så mycket åt. Men forskare har kommit fram till att vi aktivt – men för det mesta omedvetet – formar och förändrar vår minnesbank hela tiden.

De flesta av oss är säkert medvetna om att man i viss mån kan styra det som man vill minnas. Men hur gör man för att glömma då? Hur suddar man ut plågsamma minnesbilder som envisas med att dyka upp?

– Fokusera på ett annat, behagligare minne, rekommenderar forskare vid University of Cambridge och universitetet Favaloro i Argentina som tillsammans gjort en studie om selektiv glömska. Studien har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Selektiv glömska genom träning

Genom att fokusera på andra, konkurrerande minnen kan man träna upp sig i konsten att glömma obehagligheter. Det kallas selektiv amnesi (glömska) och är faktiskt en inbyggd överlevnadsmekanism hos människan. Vi bombarderas ständigt av nya intryck, händelser och upplevelser. För att skapa reda i denna kakafoni strukturerar hjärnan upp intrycken i viktig respektive oviktig ”data”. Det viktiga lägger vi på minnet. Det oviktiga sorteras ut och glöms bort.

Utan denna glöm-funktion skulle hjärnan snabbt drabbas av kortslutning. Och det är här som man faktiskt kan lura den bort från plågsamma tankespår.

– När ett obehagligt minne dyker upp plockar du aktivt fram ett annat minne och fokuserar på det i stället, förklarar forskarna. Ganska snart kommer det negativa minnet att blekna. Hjärnan börjar att behandla det som oviktig data.

Vi glömmer för att kunna minnas

Den här typen av selektiv amnesi kan automatiskt drabba personer som upplevt svåra trauman där minnesluckor uppstår. Den nya forskningen visar att man nu kan framkalla detta själv i viss mån, de kallar det aktiv glömska.

Att framkalla ett alternativt minne gör nämligen inte bara att vi ändrar tankespår för stunden, det kväver aktivt minnet som vi vill förtränga vilket leder till att det bleknar allt mer.  Fokus på det frivilliga minnet triggar en mekanism i hjärnans cortex som sänder ut en signal om att radera minnet.

– Egentligen är det ganska enkelt, säger Michael Anderson i forskarteamet. Själva processen att minnas bygger nämligen på att vi måste glömma också. Hjärnan kan inte processa allt utan fokuserar på det som den bedömer är viktigt för oss. Man kan säga att vår minnesbank formas – och omformas – hela tiden beroende på hur vi använder den. Plockar vi ut obehagliga bilder och ältar tråkiga upplevelser hålls dessa minnen vid liv. Om de inte plockas ut och ”används” försvinner de.

Läs mer:

Lätta andningsknepet som förbättrar ditt minne

Svårt att komma ihåg saker? Här är bästa tricket för att minnas

Lär dig smarta minnesknepet – du kommer aldrig att glömma något igen!