Den milda varianten av psykopati – här är tecknen

Den milda varianten av psykopati – så känner du igen tecknen

En psykopat kan fungera väl i samhället och utåt kan det vara svårt att upptäcka den sidan hos en person. Men när väl man börjar skrapa på ytan upptäcker man snart hur psykopaten fungerar.

Avsaknad av empati, egoistisk, känslomässigt omogen och manipulativ är några saker som kännetecknar en psykopat, men det finns olika nyanser av diagnosen. En variant som inte är fullt så grav som psykopati är en störning som heter Antisocial personlighetsstörning, även kallad Antisocial PS.

Antisocial personlighetsstörning är vanligare hos män

Precis som antisocialt beteende kännetecknas den här personlighetsstörningen av en bristande empati gentemot andra och avsaknaden av ångerkänslor. Personer med antisocial PS är ofta inblandade i kriminella aktiviteter och det är en av skillnaderna om man jämför störningen med psykopati. Störningen är vanligare hos män än hos kvinnor, 3 procent av männen jämfört med 1 procent av kvinnorna, men andelen är däremot 50 % bland dem som döms till fängelse.

Vid kriterierna för PS finns kriminellt och asocialt beteende, medan beteendet hos psykopater istället kan kännetecknas av det hänsynslösa exploaterande förhållningssättet gentemot andra människor. Vilket i sig inte alltid behöver vara olagligt.

13 saker som kan känneteckna en antisocial personlighetsstörning:

 1. Bristande empati och respekt för andra människor
 2. Svårigheter att känna skuld
 3. Bryr sig inte om sociala normer
 4. Brist på ångerkänslor
 5. Visar likgiltighet efter att exempelvis svikit eller sårat någon
 6. Manipulativt beteende
 7. Impulsivt beteende
 8. Svårt att ta ansvar
 9. Dålig på framförhållning och att planera
 10. Brusar upp sig och blir våldsam
 11. Hänsynslöst utnyttjar andra
 12. Störd självbild
 13. Ser sig som starkt och överlägsen (och tycker sig därför ha rätt att utnyttja andra människor)

Vad är antisocial personlighetsstörning

För att diagnosen antisocial personlighetsstörning ska kunna ställas ska de typiska dragen kunna iakttas redan när personen är barn eller ungdom. Diagnosen ”uppförandestörning” ska ha funnit före 15 års ålder. Just åldersfaktorn är det som kan skilja antisocial PS mot ett ”vanligt” kriminellt beteende.

Barn med ADHD löper större risk

Barn med ADHD löper större risk att utveckla antisociala drag, på grund av bristande impulskontroll och uppmärksamhet. Särskilt ökar den risken om barnet inte fått en ADHD-diagnos och att omgivningen istället bestraffar barnet för sådant han eller hon inte kan hjälpa, på grund av diagnosen, enligt Psykologiguiden.

Källa: Psykologiguiden Foto: IBL

Läs också:

Psykologen: Så känner du igen en kvinnlig psykopat

Pia blev kär i en psykopat: ”Jag är glad att jag överlevde”

Psykopaten – ett monster i charmig förpackning

Yrsa om svåra uppväxten: ”Min mamma var psykopat”

Är du en psykopat? Här har du svaret!

Redaktionens tips